Головна Головна -> Твори -> Образ князя Iгоря як захисника Руськоï землi

Образ князя Iгоря як захисника Руськоï землiII. Головний персонаж “Слова о полку Iгоревiм”
Ї князь Iгор Святославич.
1. Хоробрiсть, мужнiсть i нерозважливiсть Iгоря Святославича. (Для автора
“Слова…” князь Iгор
Ї втiлення князiвських доблестей, мужностi, вiдваги. Автор захоплюється князем,
називаючи його соколом, сонцем, i одночасно засуджує егоïзм руських князiв,
ïх мiжусобнi вiйни, якi вони ведуть за рiзнi дрiбницi.)
2. Поведiнка Iгоря пiд час бою. (Iгор не злякався затемнення сонця; вiн не прагнув
особисто для себе багатств. Iгорю хотiлося здобути перемогу для Русi. I цi риси
гiднi слави. Благородство Iгоря в тому, що навiть пiд час бою вiн прагне допомогти
брату Всеволоду.)
3. Поведiнка князя Iгоря в полонi. (Iгор мужньо тримався в полонi, вiдповiдно до
даного слова. У полонi Iгор зрозумiв, що його поразка
Ї це розплата за його егоïзм i самовпевненiсть. Недалекогляднiсть, турбота
про свою особисту честь, а не про честь вiтчизни,
Ї ось про що жалкував Iгор у полонi.)
4. Iгор Святославич
Ї син своєï епохи. (Спiвчуття автора Iгорю й радiсть з приводу його
повернення.)
III. Значення “Слова о полку Iгоревiм”. (Автор “Слова…” засуджує полiтику
княжих усобиць, якi призводять до невдач, до поразок.)

Схожі твори: