Головна Головна -> Твори -> Чого навчає нас Бiблiя?

Чого навчає нас Бiблiя?Згiдно з розповiддю Старого Заповiту пiсля виходу з Єгипту iзраïльтяни пiд
проводом Мойсея дiсталися до Сiнайськоï пустелi. Бог, зустрiвшись iз Мойсеєм
на горi Сiнай, дав йому низку настанов, серед яких були й десять знаменитих
заповiдей, що стали не тiльки основою iудейськоï i християнськоï
релiгiй, а й назавжди визначили вселюдськi норми поведiнки. Провiдним мотивом
перших чотирьох заповiдей може вважатися наказ “Не сотвори собi кумира”, який
означав вимогу єдиноï вiри. Оскiльки бiблiйськi положення багатозначнi, то
вимога не створювати кумира може сприйматися як застереження вiд бездумного
поклонiння скороминущим цiнностям i iдеалам.
Заповiдь “Не призивай Iмення Господа, Бога твого, надаремно!” може сприйматися як
вимога етична
Ї не спекулювати шанованими поняттями без потреби.
Наступна заповiдь “Шануй свого батька та матiр свою, щоб довго були твоï днi
на землi!..” навчає шанувати батькiв не тiльки заради продовження тривалостi
власного життя, а й для того, щоб бути позитивним прикладом для дiтей: ти шануєш
батькiв, i, спостерiгаючи це, твоï дiти будуть шанувати тебе в похилому
вiцi.
Наступна заповiдь “Не вбивай!” Вона стосується всього живого
Ї людей i тварин. Тварину не можна вбивати без потреби. Вбивство людини

Ї це смертний грiх. Це ж стосується i самогубства
Ї сам себе не вбивай, бо життя подароване людинi Богом, i тiльки вiн може його
вiдiбрати.
Заповiдь “Не чини перелюбу!” навчає чистоти й цнотливостi у стосунках мiж
чоловiком та жiнкою.
Тiльки те, що створене твоєю власною працею, належить тобi,
Ї навчає заповiдь “Не кради!”
У заповiдях “Не свiдчи неправдиво на ближнього свого!” i “Не зазiхай на дiм
ближнього свого, анi раба його, анi невiльницi його, анi вола його, анi осла його,
анi чого-небудь, що належить ближньому твоєму!” поняття “твiй ближнiй” означає
людину взагалi, а не тiльки сусiда, родича чи друга. Таким чином, передостання
заповiдь застерiгає не тiльки вiд кривосвiдчення, а й вiд брехнi взагалi, а
остання заповiдь
Ї не зазiхати на майно iншоï людини.
Бiблiйнi заповiдi
Ї це джерело високих моральних принципiв, за якими повинна жити людина.

Схожі твори: