Головна Головна -> Твори -> Важлива думна християнського вчення – любов до людини (Нагiрна проповiдь)

Важлива думна християнського вчення – любов до людини (Нагiрна проповiдь)Слова, з якими Iсус Христос звернувся до учнiв, зiйшовши на гору, вiдомi як
Нагiрна проповiдь, або Проповiдь на горi, i є основою вчення Христа.

Iсус називає щасливими вбогих духом, засмучених, спраглих, милостивих, чистих
серцем, вигнаних за правду i зганьблених
Ї тих, кого свiт не шанує, а зневажає. Господь пiдкреслює: що авторитетне для
свiту, не завжди шановане в Нього.
Спiлкування людини з Богом вiдбувається через молитву. Молитва
Ї це не бездумне проказування вивчених слiв, а розмова з Богом, у якiй можна
розповiсти про свiй бiль, про своï потреби i просити за них, але спiлкування
з Богом не можна ставити в один ряд iз земними турботами про збагачення, про
побутовi справи.
Щодо науки Iсуса Христа, як ставитися людинi до iнших людей, то в ïï
основi лежить любов i прощення: “Кожен, хто гнiвається на брата свого, пiдпадає
вже судовi”, “зi своïм супротивником швидко мирися”. Отже, прости, не
гнiвайся i помирись. Гнiваючись, ти думаєш про ту людину лихе, бажаєш ïй зла
й не помiтиш, як гнiв переросте в ненависть, а ненависть
Ї у помсту. Гнiв, ненависть
Ї це нанесення духовних ран, духовне вбивство. Але “як людям ви простите прогрiхи
ïхнi, то простить i вам ваш Небесний Отець”.
“Любiть ворогiв своïх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творiть добро
тим, хто ненавидить вас, i молiться за тих, хто вас переслiдує”,

Ї так має робити кожна людина, бо так робив ïï Творець. Вiн наказує
сходити сонцю над злими й над добрими. Любов, виявлена до ворога, гасить його
ненависть i наближає той день, коли вiн у нiй розкається.
Заповiдь Iсуса “не противитися злому”, “хто просить у тебе, то дай, а хто хоче
позичити в тебе
Ї не вiдвертайся вiд нього”, “не судiть” не можна виконувати без любовi. Тiльки
той, хто має ïï, може не противитись, дати й позичити, не думаючи про
своє приниження i втрати.
У стосунках iз людьми Iсус навчає скромностi: “щоб таємна була твоя милостиня”,
“нехай не спокушають тебе нi очi, нi руки”, тобто не будь жадiбним, заздрiсним.

У своïй проповiдi Iсус звертається i до стосункiв у сiм’ï. Сiм’я

Ї це святиня, яку Бог забороняє руйнувати. Розлучення
Ї це грiх, бо розлучитися
Ї значить штовхнути одне одного до перелюбу. Навiть той, хто одружується з
розлученою, чинить перелюб.
Звертаючись до людей, Iсус Христос закликає ïх бути досконалими, як
досконалий Отець наш небесний.

Схожі твори: