Головна Головна -> Твори -> Новий Заповiт – поетична розповiдь про духовний подвиг Iсуса Христа

Новий Заповiт – поетична розповiдь про духовний подвиг Iсуса ХристаI. Структура та композицiя Бiблiï
Ї найвидатнiшоï книги церковноï лiтератури. (77 книг, написаних рiзними
авторами в рiзний час. Бiблiя складається зi Старого Заповiту та Нового Заповiту.)

II. Новий Заповiт
Ї вiдтворення духовних пошукiв i життєвого досвiду, виклад суто християнськоï
iдеï.
1. Iсторичнi книги. (Євангелiï Матвiя, Марка, Луки та Iоанна i Апостольськi
дiяння.)
2. Послання апостола Павла. (З Риму апостол Павло пише пiд час Неро-нового
переслiдування послання до церков Малоï Азiï, щоб пiдбадьорити й
заохотити вiрних до витривалостi, нагадує про муки Iсуса Христа. Послання Павла
зазнали жорстоких переслiдувань.)
3. Одкровення, або Апокалiпсис. (Написане Одкровення для тогочасних людей i
водночас для всiх грядущих поколiнь, щоб скрiпити у вiрi християн та оживити
ïхню надiю на перемогу Церкви в тривалiй боротьбi iз сатаною.)

III. Мiсiя Iсуса Христа (проповiдувати любов, добро, милосердя та бути прикладом
для кожного, хто хоче наблизитися до Бога).

Схожі твори: