Головна Головна -> Твори -> Чим зацiкавила мене “Велесова книга”

Чим зацiкавила мене “Велесова книга”Однiєю з найдавнiших пам’яток нашоï iсторiï є- “Велесова книга”

Ї найдавнiший праукраïнський лiтопис на п’ятдесяти двох дубових дощечках.
Оригiнальнiсть цього лiтопису не може не зацiкавити. Особисто я була вражена
мудрiстю наших предкiв, умiнням у тi далекi часи фiксувати iнформацiю про своє
життя для нас, нащадкiв.
Розмiрковуючи над iсторiєю, яку фiксує цей лiтопис, я бiльше дiзналася про
релiгiйнi вiрування нашого народу дохристиянськоï доби. До цього часу я мало
знала про рунвiрiвську вiру, i менi було цiкаво дiзнатися i про Дажбога, i про
Сварога, i про iнших богiв.
У “Велесовiй книзi” багато iнформацiï про життя слов’янських племен, про
ïх боротьбу проти загарбникiв.
Цiкавими у “Велесовiй книзi” є перекази, мiфи, легенди. II
ЇIII столiття нашоï ери
Ї це часи Русколанi. У цей перiод нашi предки будували мiста, серед них i
Суренж-Киïв
Ї праобраз майбутнього Києва.
Зрозумiти єднiсть мого народу зi Всесвiтом допомогла менi розповiдь “Вчення про
Праву, Яву i Наву”. Усiм вiдома iстина, що духовнiсть людини
Ї це першооснова ïï буття, що не можна руйнувати *й нищити свiт, у
якому ти живеш. Фiлософське значення “Вчення про Праву, Яву i Наву” наших далеких
предкiв
Ї єднання богiв, людей i духiв померлих родичiв
Ї це утвердження вiри, активноï дiяльностi людини.
А ще мене дуже схвилювала сама iсторiя появи “Велесовоï книги”. Це був важкий
шлях i невiдоме зникнення дощечок. Хвала Боговi, що залишились переписи,
фотознiмки. А це означає, що нашi далекi предки вiрили, що до нас дiйде ïх
послання, ïх iсторiя.
“Велесова книга” виховує в нас гордiсть за наш народ, шанобливе ставлення до
здобуткiв нашоï культури. Кожна людина зобов’язана пам’ятати i знати свою
iсторiю
Ї це допоможе нам уявляти, хто ми i яких батькiв дiти.

Схожі твори: