Головна Головна -> Твори -> Велесова книга – скрижалi буття украïнського народу в прадавнi часи

Велесова книга – скрижалi буття украïнського народу в прадавнi часиОдним iз прадавнiх джерел нашоï iсторiï i культури є “Велесова книга”

Ї дерев’янi дощечки, на яких записано розповiдi про життя i релiгiю
праукраïнцiв. “Велесова книга”
Ї це найдавнiша слов’янська пам’ятка V
ЇIX столiть, яка допомагає нам поглибити своï знання про те, як i чим жили
нашi пращури. Дерев’янi дощечки присвяченi богу Велесу
Ї заступнику украïнцiв.
Дощечки з давнiми письменами були знайденi 1919 року на Харкiвщинi полковником
Алi Iзенбеком, який вивiз ïх до Брюсселя. 1925 року з дощечками ознайомився
письменник-емiгрант Юрiй Миролюбов, якого вважають першим дослiдником
“Велесовоï книги”.
На дощечках розмiром 38 на 22 сантиметри були з обох сторiн набранi тексти.
Всього було ïх 72 та кiлька уламкiв. На жаль, пiд час Другоï
свiтовоï вiйни дощечки зникли, а нам у спадок залишилися лише переписи з
дощечок, зробленi Ю. Миролюбовим.
В Украïнi першi публiкацiï “Велесовоï книги” вiдомi з 1990 року.
Сучасний переклад украïнською мовою здiйснив Борис Яценко. Дослiдженням
цiєï прадавньоï пам’ятки займаються Валерiй Шевчук, Степан Наливайко.
Чому такий iнтерес наших учених до цiєï пам’ятки? На це питання дуже влучно,
на мою думку, вiдповiв Борис Яценко: “Явлення “Велесовоï книги” з небу живе
свiдчення невмирущостi, незнищенностi украïнського народу”.
Що ж ми дiзналися з “Велесовоï книги” про життя наших пращурiв? Тут ми
знаходимо i мiфи про створення Дажбогом свiту та його законiв (перша дощечка), i
розповiдь про походження всiх слов’янських племен, про бога Сварога, який створив
рiд людський на Землi (25 дощечка).
На дощечках 5-А, 4-Г розповiдається про заснування Києва, про народи, якi жили
навколо нього, ïх свiтовiдчуття й погляди на життя. Нашi предки з
давнiх-давен займалися розведенням худоби, полюванням, рибальством,
землеробством. I про це ми теж дiзнаємося з “Велесовоï книги”.

Коли я читала переклади “Велесовоï книги”, мене особливо вразило те, що про
що б не розповiдали безцiннi дощечки, скрiзь наголошується на духовному витоку
наших предкiв, на ïх єднаннi з Рiдними Богами. Вчення про Праву, Яву i Наву

Ї це усвiдомлення нашими предками своєï вiдповiдальностi перед майбутнiм,
дiï на користь нашiй державi, нашiй вiрi.
Отже, з найдавнiшоï пам’ятки нашоï iсторiï ми дiзнаємося про
свiтогляд, життя, вiрування наших далеких предкiв. “Велесова книга”

Ї унiкальна знахiдка про життя та долю наших пращурiв.

Схожі твори: