Головна Головна -> Твори -> Iсторiя Киïвськоï Русi у “Велесовiй книзi”

Iсторiя Киïвськоï Русi у “Велесовiй книзi”I. “Велесова книга”
Ї найдавнiший лiтопис праукраïнцiв. (52 дубових дощечок вмiщують 72 тексти з
iсторiï наших пращурiв з II столiття до нашоï ери до початку IX
столiття, коли виникла Киïвська Русь.)
II. Iсторична цiннiсть “Велесовоï книги”.
1. “Велесова книга”
Ї пам’ятка-захист вiри наших предкiв. (Заклик захищати стародавнi духовнi святинi
рунвiрiвцiв iз насильницьким запровадженням християнськоï вiри у IX
столiттi.)
2. Оспiвування у “Велесовiй книзi” iсторичних злетiв Русi. (Опис походiв князiв
Ора та Киська на пiвдень. Оспiвування трипiльськоï i скiфськоï культури.
Антська держава як предтеча Киïвськоï Русi,
Ї модель державностi в VII
ЇIX ст.)
3. Вiзантiйськi походи русичiв у IX столiттi. (Походи на Вiзантiю сприяли визнанню
Киïвськоï держави. Запровадження християнства
Ї крах рунвiрiвськоï вiри праукраïнцiв.)
III. Значення “Велесовоï книги”. (“Велесова книга”
Ї це лiтопис про те, як нашi далекi предки вiдстоювали своï духовнi надбання,
свою самобутнiсть, своє свiтосприймання.)

Схожі твори: