Головна Головна -> Твори -> Мiфи, легенди та думи “Велесовоï книги”

Мiфи, легенди та думи “Велесовоï книги”I. Iсторiя появи “Велесовоï книги”
Ї унiкальноï пам’ятки V
ЇIX столiть. (72 тексти на дерев’яних дощечках, знайденi Алi Iзенбеком на
Харкiвщинi в 1919 роцi
Ї свiдчення прадавньоï iсторiï наших предкiв.)
II. Уславлення мудростi, працьовитостi, миролюбства наших предкiв за “Велесовою
книгою”.
1. Мiфи i легенди про створення свiту. (Дажбог сотворив яйце
Ї космiчний зародок усього живого на-Землi й у Всесвiтi. Дажбог влаштував Землю у
Всесвiтi.)
2. Легенди створення людського роду за “Велесовою книгою”. (Сварог

Ї Творець роду людського на Землi. “Се бо ми є слов’яни, бо славимо богiв, i се
ми внуки богiв наших Сварога i Дажбога” (36-Б).)
3. Родовiднi легенди “Велесовоï книги”. (Легенда про народження Дажбожих
онукiв: Велеса, богиню Ясну та ïх дiтей. Про єднiсть тiлесного й духовного в
Дажбогових онуках.)
4. Легенда про Отця Богумира й Матiр Славуну. (Про походження найдавнiших
людських родiв
Ї древлян, кривичiв i полян
Ї вiд одруження трьох дочок Отця Богумира i Матерi Славуни.)
5. Легенда про Отця Ора та трьох його синiв. (Отець Ор жив у серединi VII столiття
до н. є. Три його сини Кий, Щек i Хорив
Ї засновники трьох слов’янських народiв
Ї русiв (киян), чехiв, хорватiв. Легенда про заснування Києва.)
6. Учення про Праву, Яву i Наву
Ї це думи про єднiсть наших предкiв iз Рiдними Богами. (Закони Прави, Яви i Нави
записанi на украïнських рушниках: дерево-квiтка, що проростає з вазона,
символiзує триярусну свiтобудову: корiння
Ї найнижча сфера (свiт Нави)
Ї це свiт духiв наших родичiв, який iснує в нашiй пам’ятi; крона дерева

Ї це свiт Прави
Ї Божественне бажання, дане згори. Давши життя корiнню, Права тим самим дає життя
Явi
Ї стовбуру дерева. Ява
Ї це свiт живих людей, у якому поєднане успадковане вiд предкiв начало, ïхня
духовнiсть. Учення про Праву, Яву i Наву
Ї основа свiтогляду наших предкiв.)
III.”Велесова книга”
Ї прадавнiй лiтопис русичiв-украïнцiв. (Виховання почуття гордостi за свiй
народ, його iсторiю та культуру.)

Схожі твори: