Головна Головна -> Твори -> Князь Iгор – захисник Руськоï землi

Князь Iгор – захисник Руськоï землiIз великою майстернiстю та любов’ю змалював невiдомий автор у лiтописнiй повiстi
“Похiд князя Iгоря…” справжнiх патрiотiв. Серед персонажiв твору на першому
планi виступає хоробрий князь Iгор зi своєю дружиною.
Iгор
Ї мужнiй оборонець рiдноï землi, який за свiй святий обов’язок вважає захист
Киïвськоï Русi вiд половцiв. Вiн готовий залишитися вiрним своïй
вiтчизнi навiть цiною власного життя. Глибоко патрiотичнi слова говорить князь
перед виступом у похiд: “Браття i дружина! Лучче ж би потятим бути, анiж
полоненим бути”.
Iгор
Ї безстрашний, рiшучий. Тiльки смiливий воïн мiг не звернути уваги на
вiщування сил природи, на поганi прикмети та повести своï полки на половцiв.
I в бою князь поводиться мужньо, безстрашно. Цими рисами його характеру був
зачарований киïвський князь Святослав, який говорив: “Вашi хоробрi серця в
жорстокiм харалузi скованi, а в одвазi загартованi”.
Iгор
Ї благородна людина, бо розумiє, що перемога неможлива без взаємовиручки та
взаємодопомоги. Вiн не залишає в бiдi Всеволода, не кидає брата у скрутному
становищi, поспiшає на допомогу своïй дружинi, не залишає поле бою до кiнця
битви.
Iгор
Ї вiрний син Руськоï землi, для якого дорога честь i слава Батькiвщини.
Багато столiть минуло з часу написання лiтопису, але й досi читачi захоплюються
цим твором, князем Iгорем, бо вiн уособлює високi людськi iдеали: любов до
Вiтчизни, патрiотизм, готовнiсть до самопожертви в iм’я процвiтання своєï
краïни, рiдного народу.

Схожі твори: