Головна Головна -> Твори -> Розповiдь про боротьбу слов’ян iз кочовиками в лiтописнiй повiстi “Похiд князя Iгоря на половцiв 1185 року”

Розповiдь про боротьбу слов’ян iз кочовиками в лiтописнiй повiстi “Похiд князя Iгоря на половцiв 1185 року”Остання чверть XII столiття
Ї час в iсторiï схiдних слов’ян дуже напружений. Давньоруська держава
втратила свою колишню могутнiсть, тому збiльшилася кiлькiсть нападiв половецьких
ханiв на Русь. Незгоди мiж князями, безперервнi мiжусобнi вiйни ослаблювали
краïну, i половецькi хани з кожним роком усе глибше проникали вглиб
краïни, неодноразово загрожуючи навiть Києву.
Руський народ боронив своï землi, вимагав вiд князiв об’єднання для боротьби
iз кочовиками. 1184 року князь Святослав органiзував похiд пiвденноруських князiв
проти половцiв, який закiнчився успiшно. За рiк новгород-сiверський князь Iгор зi
своєю дружиною виступає у похiд.
Ї
Нечувану хоробрiсть проявили воïни, захищаючи рiднi простори вiд зазiхань
кочовикiв. “А моï тi куряни
Ї воïни вправнi, пiд трубами повитi, пiд шоломами злелiянi, кiнцем списа
згодованi, путi ïм вiдомi… луки у них напруженi, сагайдаки отворенi, шаблi
вигостренi”,
Ї так характеризує свою дружину князь Всеволод. Мужнi русичi викликають симпатiю
своєю любов’ю до рiдного краю, готовнiстю загинути за його незалежнiсть.

Боронити рiдний край, змiцнювати могутнiсть своєï держави, укрiплювати
ïï економiчний потенцiал
Ї цього ми можемо вчитися у наших далеких пращурiв.

Схожі твори: