Головна Головна -> Твори -> Чому сталася родинна трагедiя? (За баладою “Ой чиє ж то жито, чиï ж то покоси…”)

Чому сталася родинна трагедiя? (За баладою “Ой чиє ж то жито, чиï ж то покоси…”)Термiном “балада” в перiод середньовiччя у Провансi називали пiсенну i лiричну
поезiю, що виконувалася переважно пiд час танцiв. А з другоï половини XVIII
столiття на європейську баладу почали нашаровуватись зображення епiзодiв
нещасливого кохання, кривавоï помсти, мотиви легенд, iсторичнi факти.
Украïнськi балади мали рiзнi мотиви, проте тема стосункiв невiстки та
лихоï свекрухи
Ї одна з найпоширенiших.
Одна з таких балад “Ой чиє ж то жито, чиï ж то покоси…” В нiй постає
безрадiсна правдива картина рабського становища молодоï жiнки в чужому домi,
ïï беззахиснiсть. Зненавидiвши синову дружину, свекруха ладна вчинити
найстрашнiшi злочини. Навiть перетворивши невiстку на дерево, вона не
заспокоюється, дає синовi у руки сокиру й посилає рубати тополю. Чому ж сталася
ця трагедiя? Навiть в наш час дуже поширенi анекдоти про свекрух, i цi анекдоти
мають непристойний характер. Чому iнодi молодi дiвчата, якi одружуються, бояться
йти жити пiд один дах iз матiр’ю свого чоловiка? Це примхи молодих, чи щось iнше?
Всi ми так чи iнакше спiлкуємося з людьми, якi можуть стати нашою родиною. I
потрiбно докласти деякi зусилля, щоб стати близькими i рiдними одне для одного.

Дуже жаль дiвчину з балади, яка покохала молодого хлопця i одружилась з ним. Вона
була гарною невiсткою, не ходила гуляти на вулицю, але все одно не сподобалася
свекрусi. I не сподобалася настiльки, що та вирiшила перетворити ïï на
тополю. Ми не знаємо, чому вона незлюбила свою невiстку, але бачимо, що була
жiнкою хитрою, несправедливою; вона чомусь не захотiла знайти спiльну мову з
молодою дiвчиною. В баладi є фантастичний момент
Ї перетворення на тополю, але це тiльки пiдкреслює трагiчний момент балади.

Дiвчата беруть шлюб iз хлопцями i йдуть жити в ïхнi родини. Що на них очiкує?
Спершу потрiбно навчитися розумiти своïх рiдних. Це буде непоганою школою,
коли ти опинишся в iншiй родинi. Жорстокiсть однiєï людини до iншоï
породжує тiльки жорстокiсть. А взаємоповага, терпiння, уважнiсть, чеснiсть завжди
стануть у нагодi молодому подружжю. Прикро, коли сiмейне життя може закiнчитися
так i не розпочавшись. Адже родина
Ї це символ любовi, щастя й злагоди. Щаслива сiм’я
Ї це щасливi батьки й дiти, а нам iнодi так не вистачає цього.

Схожі твори: