Головна Головна -> Твори -> Чому слiд зберiгати та вивчати народнi пiснi

Чому слiд зберiгати та вивчати народнi пiснiУкраïнська пiсня
Ї це генiальна поетична бiографiя украïнського народу.
О. Довженко
Украïнських народних пiсень записано понад 200 тисяч, i це, мабуть, не усi.
Пiсня
Ї це поєднання слова й музики. У пiснi народу
Ї думки, почуття, мрiï. Украïнська народна пiсня вiддзеркалює горе,
радiсть, боротьбу за визволення.
Народнi пiснi дуже рiзноманiтнi. Слухаючи ïх, пiзнаєш iсторiю нашого народу
з давнiх часiв. Украïнську пiсню неможливо охарактеризувати одним словом
через багатограннiсть ïï мотивiв i тем.
Так про захисникiв украïнського народу, про славних козакiв Сiчi ми
дiзнаємося, слухаючи “Пiсню про Байду”.
Дуже довго закони були спрямованi проти украïнськоï голоти. В однiй iз
народних пiсень “Ой наступила та чорна хмара” розповiдається про те, як голота
б’є багатiя.
Життя украïнського села за часiв крiпацтва особливо яскраво, на мою думку,
вiдображено у народнiй пiснi “У недiлю пораненьку”.
Час минав. Змiнювались i теми пiсень. Iз украïнських народних пiсень,
створених пiзнiше, ми дiзнаємось, як працював i жив украïнський робiтник.

Iснує багато пiсень, провiдною темою яких є тема кохання.
Так чому ж ми, украïнцi, повиннi в наш час забувати цих пiсень? Адже в них
наша iсторiя, наша повага до людей, якi своïм життям, своєю любов’ю робили
нашу краïну могутнiшою i такою, якою, вона є зараз.
Украïнська пiсня згуртовує людей, допомагає вiдпочити, а iнодi своïм
змiстом примушує замислитись над своïм життям. Украïнська пiсня

Ї своєрiдна вiзитна картка нашоï краïни.

Схожі твори: