Головна Головна -> Твори -> Вiдображення трагiчного становища народу в оповiданнi Ю. Мушкетика “Суд”

Вiдображення трагiчного становища народу в оповiданнi Ю. Мушкетика “Суд”У оповiданнi “Суд” Юрiй Мушкетик показав явища, якi вiдбувалися у суспiльствi за
часiв сталiнського та брежневського режимiв. Через сприйняття головноï
героïнi Ганни Розсохи автор показує трагiчне становище всього народу,
ïхнє злиденне життя.
Ганна чекає на вирок, перебираючи в пам’ятi епiзоди свого важкого життя.
Неймовiрно важко жилося Ганнинiй родинi, коли ïï мати залишилася вдовою
з трьома дiтьми. Також нелегко було й коли одружилась. Непосильнi податки,
неможливiсть господарювати на власнiй землi привели родину в колгосп. Як би
добре не працювали колгоспники, якi б урожаï не вирощували, а за трудоднi
отримували мiзерну кiлькiсть зерна. Щоб вижити, змушенi були потайки зарiзати
теля, сховати, щоб не знайшли. Ганна з Омельком вижили, а багато людей померло.
Пiд час страшного голодомору тридцять третього року украïнцi вимирали селами.
Вони ïли полову, траву, корiння, були випадки канiбалiзму, а СРСР продавав
зерно Америцi i спростовував будь-якi чутки про голод в Украïнi.

Трохи полiпшилось становище селян перед вiйною. Зажили заможнiше, не боялися
померти голодною смертю. Але почалася вiйна… Селяни опинилися в окупацiï,
знову змушенi важко працювати. У них не тiльки усе забирали, але могли i вбити за
найменшу провину. I знову м’ясо, худобу доводилося ховати, щоб не вiдiбрали.

Усе, що вдалося зберегти, забрали своï пiсля закiнчення вiйни. Забирали, щоб
виконати плани з поставки державi м’яса, молока, зерна. Сiльське начальство
примушувало пiдписуватися на державну позику, сплатити яку бiльшостi було не пiд
силу. Люди недоïдали, продавали хатнє майно, одяг. Iз тих, хто чимось не
догодив начальству, просто знущалися, зводили наклепи на них, арештовували. Люди
були безправнi, заляканi, знесиленi важкою працею.
Як насмiх звучить гасло: “Сделаем Белую Балочку краєм изобилия”. Достаток
створюють собi висуванцi i кар’єристи, якi пристосовуються до будь-яких режимiв,
шляхом гноблення людей, байдужого ставлення до рядового трудiвника, незаконними
дiями та зловживанням владою.

Схожі твори: