Головна Головна -> Твори -> Свiтогляд украïнських селян середини XIX столiття (за романом Панаса Мирного “Хiба ревуть воли…”)

Свiтогляд украïнських селян середини XIX столiття (за романом Панаса Мирного “Хiба ревуть воли…”)I. “Подорiжжя од Полтави до Гадячого”
Ї нарис Панаса Мирного, iз якого вирiс задум про написання великого роману.
(Подорожуючи у службових справах iз Полтави до Гадяча, Панас Мирний почув iз уст
вiзника iсторiю про розбiйника Гнидку. Панаса Яковича до глибини душi вразило, що
простi люди вибачають таким бузувiрам, часто-густо величають ïх нещасними,
безталанними.)
II. Прояви здоровоï народноï моралi i викривлених понять про честь у
романi.
1. Обiкрадене дитинство Чiпки. (Свого батька Чiпка не знав, нiколи не бачив. Мати
ледве зводила кiнцi з кiнцями. У холодi й голодi рiс малий Чiпка. Але найбiльше
дошкуляло йому несправедливе ставлення до нього сусiдiв, вiд яких чув образливi
слова про своє сирiтство. Люди обходили стороною ïхню убогу хатину, громада
не прийняла Чiпку пастухом череди. Гнiв i образа на людську несправедливiсть
душили Чiпку, робили з нього звiра.)
2. “Своя сорочка ближче до тiла”
Ї основа моралi Грицька i значноï частини украïнського селянства.
(Грицько
Ї однолiток Чiпки, сирота, з дитинства заробляв собi на хлiб. Вiн заздрив чужому
багатству, мрiяв стати хазяïном i не жалiв своïх рук, щоб купити землю,
поставити хату. Коли у Пiсках сталися заворушення, Грицько не захотiв оборонити
крiпакiв, тихенько подався додому. I таких у селi було багато.)
3. Баба Оришка, Мотря, Галя, Христя
Ї уособлення високоï народноï моралi. (Усi цi жiнки по-своєму любили i
жалiли Чiпку, намагалися зробити все можливе, щоб його енергiя, сила не звели
його на манiвцi. Баба Оришка своєю любов’ю охороняла його дитинство; мати тяжко
працювала, щоб прогодувати свою єдину дитину; Галя подарувала йому своє велике
кохання; Христя крадькома жалiла Чiпку. Але вони не вберегли цю “пропащу силу”.
Пияцтво, злодiйство довели його до страшного, безглуздого вбивства цiлоï
родини. I коли на порозi будинку злочинця стала закривавлена дитина, Мотря не
витримала i заявила владi на сина. У якийсь момент вона зрозумiла, що тiльки
любов’ю, турботою, вмовлянням, сльозами уже неможливо зупинити цього звiра.)

III. Поєднання високих духовних якостей i низькоï моралi у свiтоглядi
украïнських селян XIX столiття. (У романi Панас Мирний зумiв показати
украïнське селянство з рiзних бокiв. Працьовитi, розумнi, щедрi душею i
разом iз тим скупi на добре слово нещаснiй дитинi, заздрiснi до чужого багатства,
боязкi i запопадливi перед панами
Ї усе це украïнськi селяни. Вони мрiяли про волю
Ї i не хотiли за неï боротися, засуджували злодiïв, волоцюг

Ї i намагалися ïх не помiчати. Украïнський народний характер

Ї це таке складне плетиво з позитивних i негативних рис, що в ньому абсолютно
неможливо розiбратися i подiлити героïв твору Панаса Мирного тiльки на
однозначно позитивних, чи на негативних. Письменник показав свiтогляд
украïнських селян у всiй його багатовимiрностi i неоднозначностi, щоб читач
розiбрався у всьому самостiйно.)

Схожі твори: