Головна Головна -> Твори -> Порiвняльна характеристика образiв Мотрi та Явдохи

Порiвняльна характеристика образiв Мотрi та ЯвдохиI. Мотря та Явдоха
Ї яскравi образи роману Панаса Мирного “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?” (Цими
образами письменник вносить новий нюанс у художнє розв’язання одвiчноï
проблеми жiночоï долi, доводить, що навiть юридично вiльнiй людинi в умовах
гнобительського ладу не дано жодних можливостей для особистого щастя.)

II. Порiвняльна характеристика Мотрi та Явдохи.
1. Мотря
Ї бiдна трудiвниця.(Тяжке життя було в Мотрi. Змалку
Їсирiтство. Дiвкою й жiнкою
Ї найми. Мала вона лише злиднi
Ї та чесно нажитi.)
2. Явдоха
Ї дитя соцiального дна, злодiйка-багачка. (Ще напiвдитиною призвичаïлася вона
до крадiжок, а потiм i до торгiвлi красою i тiлом, стала армiйською повiєю.
Одружившись iз розбiйником Максимом, перетворилася на сiльську багачку.)

3. Чеснiсть, справедливiсть
Ї визначальнi риси характеру Мотрi. (Мотря
Ї чесна, справедлива жiнка. Вона вiрить, що чеснiсть є найголовнiшою цiннiстю
трудящоï людини, намагається прищепити це Чiпцi, шукає засобiв навернути
сина на добрий шлях, а дiзнавшись про кривавий злочин сина, викриває його.)

4. Мораль соцiального дна, Явдохи. (Для неï нiчого святого у життi не було.
Вона зневажає чесних трудiвникiв. Нажива i прибуток були для Явдохи найголовнiшi.
А яким шляхом здобуте багатство, жодного значення для неï не мало.)

5. Мотря i Явдоха
Ї нiжнi, люблячi матерi. (Цих зовсiм рiзних жiнок з абсолютно протилежними
поглядами на життя об’єднувало одне: любов до дiтей. Але кожна з них по-своєму
прагне виростити й забезпечити дитину. Мотря
Ї тяжко працює, здобуваючи горьовану копiйку, а Явдоха вдається до крадiжок.)

III. Художнє навантаження образiв Мотрi та Явдохи у романi Панаса Мирного “Хiба
ревуть воли, як ясла повнi?” (В образi Мотрi автор показав життя бiдного
селянства, його мрiï i прагнення. Мотря
Ї це сама людська правда, сама людська совiсть. Такого символiчного звучання
набуває цей образ. А образом Явдохи письменник стверджував, що мораль
злодiïв, розбiйникiв i багатiïв
Ї однакова.)

Схожі твори: