Головна Головна -> Твори -> Панас Мирний – корифей украïнськоï прози

Панас Мирний – корифей украïнськоï прозиПанас Мирний добре знав життя простого народу. У своïх творах вiн намагався
правдиво розповiсти про труднощi та радощi ïхнього життя.
Оповiдання “Морозенко” не є виключенням. У ньому йдеться про долю хлопчика Пилипка
та його матерi Катрi.
Пилипко вирiшив на свята пiти посипати до хрещеного, який жив в iншому селi, щоб
принести щось поïсти собi та мамi. Мати вiдмовляла його, бо на вулицi було
дуже холодно, а йти треба було через лiс. Хлопчик не послухав маму, адже йому так
хотiлось порадувати ïï I. Панас Мирний
Ї суворий лiтописець епохи. (Основоположник украïнського соцiально-психологiчного
роману i повiстi. У творах письменника глибоко вiдображене життя i боротьба
украïнського народу проти несправедливого суспiльного ладу.)

II. “Свiжий i сильний талант” письменника.
1. Доробок “малоï прози” Панаса Мирного. (Новели “Сон”, “Серед степiв”,
“Лови”, “Дурниця”, “Казка про Правду i Кривду”.)
2. Оповiдання “Лихий попутав”, повiсть “П’яниця”
Ї обвинувачення свiту пiдлостi i насильства. (Твори письменника значно розширюють
тематичнi обрiï украïнськоï прози.)
3. Повiсть “Лихi люди”
Ї вiдповiдь письменника на злободеннi питання часу. (У нiй письменник уперше в
украïнськiй лiтературi змальовує антагонiстичнi табори
Ї демократичний i реакцiйний
Ї у середовищi iнтелiгенцiï.)
4. Життя трудящого селянства
Ї улюблена тема письменника. (Повiстi “Лихо давнє й сьогочасне”, “Голодна воля”,
оповiдання “Морозенко”, “Як ведеться, так i живеться”. Всi цi твори пройнятi
глибоким уболiванням за долю трудiвника.)
5. Роман “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”
Ї найвидатнiший твiр Панаса Мирного. (У ньому письменник ставить собi за мету
глибоко розкрити соцiальнi умови, що породили таку особу, як Чiпка, широко
вiдображує тяжке життя украïнського селянства у дореформений i пореформений
перiоди.)
6. “Повiя”
Ї роман про трагедiю жiнки в умовах буржуазного суспiльства.
(Героïня роману Христя
Ї образ жiночоï “пропащоï сили”.)
III. Панас Мирний
Ї “найвизначнiший украïнський повiстяр” (I. Франко). (Панас Мирний увiйшов у
лiтературу як основоположник соцiально-психологiчного роману, видатний майстер
великих прозових жанрiв, iз появою романiв i повiстей письменника в
украïнську художню прозу прийшла повiнь народного життя з надзвичайно
багатим емоцiйним свiтом простих людей.)одарунками. Пилипко боявся злого Морозенка,
яким його лякала Катря, але заради матерi, яку вiн сильно любив, вiдважився на
вiдчайдушний вчинок. У лiсi вiн таки зустрiв Морозенка. Власне, це були втома,
холод, сильний мороз.
Пилипко втомився, сiв вiдпочити, заснув i замерз. Катря, вiдчувши недобре, пiшла
його шукати. Знайшовши холодне тiло свого синочка, не витримала цього й померла
вiд розриву серця.
У цiй трагедiï наче нiхто i не винен. Проте автор намагається показати вплив
важких умов життя людей на ïхню долю, якi заради любовi один до одного
роблять вiдчайдушнi вчинки. В мене цей твiр викликав спiвчуття до героïв,
бажання ïм допомогти. I дуже хочеться вiрити в те, що любов сильнiша за
умови.

Схожі твори: