Головна Головна -> Твори -> Образ народного бунтаря Чiпки в соцiально-психологiчному романi

Образ народного бунтаря Чiпки в соцiально-психологiчному романiПанаса Мирного “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”
У 1875 роцi Панас Мирний разом зi своïм братом Iваном Бiликом закiнчив працю
над багатоплановим соцiально-психологiчним романом “Хiба ревуть воли, як ясла
повнi?”. У основу роману було покладено реальне складне життя селянства з його
радощами i кривдами, злиденнiстю i соцiальною нерiвнiстю, а також з жорстокими
дiями “захисникiв” народу.
I одним з таких народних бунтарiв був Чiпка
Ї головний герой роману. Життя у злиднях, зневажливе ставлення до Чiпки сiльських
дiтей, невiдступне прiзвисько “виродок” мали згубний вплив на формування його
характеру. Ще змалку в Чiпчинiй душi з’явилася ненависть до людей, яка потiм
зруйнувала його життя. Але разом з цим у дитячiй душi зароджувались i щирiсть,
чеснiсть, доброта, розвитку яких сприяли лагiднi казки i розповiдi люблячоï
бабусi Оришки. Тому, багато розмiрковуючи над стосунками мiж людьми, Чiпка казав:
“Я, бабусю, добрий
Ї Я злого не робитиму… Я буду добрий, бабусю…”.
I вийшов iз Чiпки щирий, чесний, вiдвертий i працьовитий парубок

Ї борець за правду. Але чiтко виявляється i слабкiсть характеру Чiпки, бо коли в
нього незаконно вiдiбрали землю, вiн зламався, втратив вiру в справедливiсть,
вирiшив, що нема в життi щастя. Чiпка став пропивати все, що заробив власною
працею, завiв собi друзiв-розбишак.
Та ось незабаром добре в Чiпчинiй натурi змогло взяти гору, перемогти, i вiн,
помирившись iз матiр’ю i одружившись iз коханою дiвчиною, починає нове життя,
завдяки своïй працьовитостi стає заможним чоловiком. Радiючи за сина, мати
нiби помолодшала, але щастя тривало недовго. Не витримавши другоï кривди, яку
заподiяли йому пани пiсля виборiв у земство, Чiпка пiд впливом “лихого товариства”
повертається до розбiйного життя, i тепер уже назавжди. Спотворення Чiпки як
людини, його “кривавi” вчинки в боротьбi за “правду”, знищення ним невинних людей
привели до страшних наслiдкiв. Не витримавши такоï “боротьби за правду”, Галя
повiсилась, а стара мати мусила викрити владi свою дитину. У такому трагiчному
життi Чiпки винен не тiльки суспiльний лад, який зробив його жорстокою, злою
людиною, а й вiн сам. Чiпка був винен у тому, що не зумiв скористатися добрими
порадами i став на лихий шлях, перетворившись на злодiя-зарiзяку.

Взагалi, в образi Чiпки Панас Мирний показав, як важко знайти справжнi шляхи для
боротьби з гнобителями i кривдниками, як часто цi пошуки призводять до знiвечення
людського характеру, спустошення душi.

Схожі твори: