Головна Головна -> Твори -> Моï роздуми над проблемами сiм’ï та родинного виховання

Моï роздуми над проблемами сiм’ï та родинного вихованняпiсля прочитання роману “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”
Панаса Мирного
Роман Панаса Мирного та Iвана Бiлика “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”

Ї це твiр, який розкриває своєрiднiсть життя та побуту украïнського народу,
змальовує найважливiшi громадсько-полiтичнi подiï з його iсторiï.

Однiєю з проблем, якi розкриває автор, є проблема родинного життя та виховання в
ïï соцiальному та психологiчному аспектi.
Головний герой роману
Ї селянин Чiпка Вареник. Виховувався вiн без батькiвськоï опiки, адже батько
його, маючи двi родини, був покараний
Ї вiдiсланий у москалi. З дитинства Чiпка терпiв знущання iнших дiтей та
ïхнiх батькiв, тому що тогочасна мораль не сприймала безбатченка як
повноцiнного громадянина суспiльства. Мати, виснажена тяжкою працею, хоч i любила
свого сина, але була не в змозi придiляти йому достатньо уваги. Виховувала хлопця
баба Оришка, розповiдаючи йому все, що знала сама
Ї народнi казки, легенди, бiблiйнi перекази. Отже, Чiпка рiс хоча й розумним
хлопцем, але вiдлюдкуватим, без друзiв, без спiлкування з однолiтками, з дитинства
затямивши, що життя
Ї це боротьба. “I росло лихо в його серцi
Ї i виростало до гарячоï вiдплати, котра не зна нi впину, нi заборони…”

Я вважаю, що на формування характеру Чiпки справили вплив як зовнiшнi обставини
(знущання над ним iнших людей, тяжкi умови життя в пореформену добу, свавiлля
чиновникiв), особливостi родинного виховання, а також особиста вдача Чiпки: вiн
належав до бунтiвникiв, до тих, хто вважає, що треба помститися всiм, хто ображає
його.
Натомiсть єдиний друг Чiпки, Грицько, хоча був сиротою, але все ж таки змiг
досягти матерiального добробуту. Грицько працював не покладаючи рук, ходив на
заробiтки, тому що мав перед собою чiтку та конкретну мету: купити землю,
побудувати дiм, одружитися. У романi образ Грицька протиставляється образовi Чiпки
як приклад спокiйноï, не бунтарськоï, вдачi, практичного розуму.

Ще одна сюжетна лiнiя стосується родини старого сiчовика Мирона Гудзя. Його онук
Максим, вихований на розповiдях дiда про вiльне та веселе козацьке життя, рiс
неслухняним та неспокiйним. Навiть до москалiв вiн пiшов з радiстю, адже там не
було перешкод для виявлення його розбишацькоï вдачi. Одружившись iз Явдохою,
яка, до речi, сама була дочкою злодiïв та пияк, Максим не перестав пити та
гуляти, i тiльки народження дочки Галi поставило перед Максимом та Явдохою нову
мету: виростити дочку в багатствi.
Як не дивно, Галя, у яку закохався Чiпка, виросла зовсiм не схожою на своïх
батькiв. Вона знала, чим вони займаються, яким чином здобувають грошi та майно,
але вiдчувала глибокий протест до такого способу життя, прагнула створити щасливу,
чесну, роботящу родину.
Прослiдкувавши за долями головних героïв роману “Хiба ревуть воли, як ясла
повнi?”, можна побачити, що головнi риси характеру, якi пiзнiше формують життєвий
шлях людини, залежать вiд умов виховання в родинi та вiд того суспiльного
середовища, яке оточує людину. Чiпка Варениченко, хоча i мав неабиякi розумовi
здiбностi, змалку бачив вороже ставлення до нього зовнiшнього свiту. Крiм баби
Оришки, у Чiпки не було людини, з якою можна було б подiлитися переживаннями, яка
могла б захистити та розрадити хлопця. Грицько, який був сиротою, вирiс зовсiм
iншим через те, що мав не таку палку вдачу, як Чiпка. Якщо Чiпка хотiв змiнити
весь свiт несправедливостi, то для Грицька головним було змiнити тiльки своє
становище в цьому свiтi.

Схожі твори: