Головна Головна -> Твори -> Пiсня про рушник А. Малишка – гiмн материнськiй любовi

Пiсня про рушник А. Малишка – гiмн материнськiй любовiПоезiя А. Малишка завжди була i, сподiваюсь, буде дуже популярною в народi, бо
простота i прозорiсть ïï форми, тематика, мова близькi як сучасникам
поета, так i нам, його нащадкам. Це, мабуть, тому, що у своïх творах митець
порушував морально-етичнi та загальнолюдськi проблеми сучасностi.

Гiмном материнства називають величну поезiю А. Малишка “Пiсня про рушник”. Ця
поезiя
Ї це сповiдь-спогад лiричного героя, пройнята материнським теплом i синiвською
вдячнiстю.
У поезiï матiр дарує синовi рушник, вишиваний як символ життєвоï дороги,
на якому “росяниста дорiжка, i зеленi луги, й солов’ïнi гаï”. Цей рушник
пов’язаний iз життєвою долею лiричного героя i з образом найближчоï i
найсвятiшоï для кожноï людини
Ї образом матерi.
Рiдна мати моя, ти ночей не доспала
I водила мене у поля край села,
I в дорогу далеку ти мене на зорi проводжала,
I рушник вишиваний на щастя дала…
У творi образ матерi
Ї це символ чистоти i любовi, це образ матерi-берегинi, яка дала нам життя, мудро
формувала нашi почуття, творила людину.
Лiричний герой поезiï з великою теплотою згадує рiдну матiр, ïï
безсоннi ночi над колискою сина, ïï намагання прилучити дитину до всього
прекрасного, людяного, ïï сокровенне бажання бачити дитину щасливою. У
його матерi “незрадлива ласкава усмiшка”, бо вона умiє прощати i наставляти,
жалiти. У матерi
Ї “засмученi очi”, бо вона вiдриває вiд свого серця дитину й посилає ïï
у великий свiт, “в дорогу далеку”. А на цiй дорозi будуть i радiсть, i смуток, i
печаль:
I на тiм рушничковi оживе все знайоме до болю:
I дитинство, й розлука, i вiрна любов…
А. Малишко змушує кожного згадати своє дитинство, прощання з батькiвською хатою,
материнську тривогу за долю своєï дитини.
Форма вiрша з ïï рефренами i повторами, наближає його до пiснi. А
символiчний образ рушника розповiдає читачевi про все: сонячне дитинство, розлуку
з рiдним краєм, нове життя, вiрну любов. Композитор Платон Майборода написав
музику до поезiï, i оспiвуються, i возвеличуються прекраснi, джерельно чистi
почуття до найрiднiшоï людини
Ї Матерi. Пiсня невелика за розмiром, i слiв про матiр сказано зовсiм небагато,
але образ ïï
Ї такий виразний, зiгрiтий синiвським почуттям.
Тема матерi
Ї наскрiзна у поезiï А. Малишка. Усе найдорожче, найрiднiше, найсвятiше у
нього пов’язане з образом матерi, яка навчила його добра, краси, любовi до людей.
“Пiсня про рушник”
Ї це данина подяки й любовi народного поета священнiй пам’ятi Матерi.

Схожі твори: