Головна Головна -> Твори -> Краса подвигу (за поемою А. Малишка “Прометей”)

Краса подвигу (за поемою А. Малишка “Прометей”)I. Зображення подвигу людей пiд час Великоï Вiтчизняноï вiйни у творах
украïнськоï лiтератури.
II. Характеристика образу бiйця з поеми А. Малишка “Прометей”.
1. Велика любов до Батькiвщини.
2. Сила волi та здатнiсть до самопожертви заради свободи украïнського народу.

3. Вiрнiсть вiйськовому обов’язку.
4. Глибока вiра в перемогу над фашизмом.
III. Типовiсть образу Прометея Малишка. (Прометей Малишка
Ї реальна людина, воïн, який самовiддано веде боротьбу за щастя та
благополуччя людей. I Йому притаманнi характернi риси воïна-визволителя.)

Схожі твори: