Головна Головна -> Твори -> Пiснi у творчостi Андрiя Малишка

Пiснi у творчостi Андрiя МалишкаПiсня
Ї це душа народу. У нiй
Ї його минуле, сучасне i майбутнє. У нiй
Ї тонка краса i переможна сила. Такими є пiснi Андрiя Малишка, якi оздоровлюють
мою душу, допомагають зберегти вiру в людину, в незрадливу любов, у щиру дружбу, в
силу свiтовоï краси. Сьогоднi, коли ми будуємо незалежну Украïну,
Малишковi “Пiсня про рушник”, “Стежина”, “Ранки солов’ïнi”, “Вчителько моя”,
“Бiлi каштани” з нами. I передадуться в спадок нашим дiтям.
Материнськiй любовi й вiдданостi присвятив поет схвильованi рядки “Пiснi про
рушник”. Проводжає мати сина в далеку дорогу. В ïï поглядi

Ї тривога i смуток, але й надiя на щасливе майбутнє сина. Скiльки ночей вона
недоспала, щоб вишити йому рушник i подарувати “на щастя, на долю”. З великою
любов’ю змальовує Андрiй Малишко портрет матерi:
I твоя незрадлива материнська ласкава усмiшка,
I засмученi очi хорошi блакитнi твоï.
Материнську вiру в свiтлу долю сина поет втiлює в образi вишитого рушника, що
символiзує життєву дорогу людини i материнське благословення. Щирий уклiн рiднiй
матусi за ïï турботу, вiрну любов i ласку.
Скiльки пiсень складено в народi про нiжне кохання! Воно нiколи не забувається,
навiть сниться ночами. Найбiльше припала до душi пiсня Малишка “Ранки
солов’ïнi”. Життєвi дороги закоханих розiйшлися, але сподiвання на зустрiч
живе. Тому й бадьорять мою душу слова:
Знову цвiтуть каштани,
Хвиля днiпровська б’є,
Молодiсть мила,
Ти серце моє!
Стежина життя… Це по нiй кожен має пройти гiдно. Та якою вона буде i де проляже?
Чи десь на чужинi, чи в рiднiм краю?.. У пiснi “Стежина” поет закликає не кидатися
в далекi свiти у погонi за примарним щастям. Щоб потiм не каятися i не тужити за
батькiвщиною. За тiєю стежиною, “дощами митою-перемитою”, що пролягає “мiж круглих
соняхiв” i веде на батькiвщину.
Як же ïï не шанувати, не благоговiти перед нею! У вiльного народу
незалежноï Украïни будуть iншi пiснi. У них буде менше смутку i болю,
бiльше свiтлоï радостi й надiï. Але нiколи не забудуться сердечнi пiснi
Андрiя Малишка
Ї добрi супутники й порадники.

Схожі твори: