Головна Головна -> Твори -> Легендарний кошовий отаман Iван Сiрко (за уривком “Побоïще в Сiчi” з роману “Фiрман султана”)

Легендарний кошовий отаман Iван Сiрко (за уривком “Побоïще в Сiчi” з роману “Фiрман султана”)У 60
Ї70-тi роки XVII столiття Украïна не знала людини, яка б могла зрiвнятися за
популярнiстю з Iваном Сiрком. Вiсiм разiв Запорозька Сiч обирала його кошовим
отаманом. Загальне визнання, вдячнiсть i любов сучасникiв дiстав Сiрко за свою
хоробрiсть, мужнiсть, вiдвагу, якi поєднувалися з безмежною вiдданiстю
украïнському народовi.
Ще за життя Iвана Сiрка про нього ходили легенди, про його подвиги складали думи
i пiснi. Образ легендарного отамана змалював i Володимир Малик у романi “Фiрман
султана”.
Iван Сiрко
Ї мужнiй, вiдважний i хоробрий воïн. Дiзнавшись, що яничари пробралися на
Сiч, вiн не розгубився. Автор пише: “I тодi почувся сильний голос кошового Сiрка.

Ї До щабель, браття-молодцi! До щабель…”
справедливий i великодушний навiть до ворогiв. Навiть Гамiда, який у нього
стрiляв, хотiв убити, але у чесному бою: “…Якось гидко рубати беззбройного”.
Iван Сiрко зважає на думки козакiв, прислухається до ïхнiх порад. Пiд час
сулу над Чорнобаєм каже: “Хай судить тебе товариство!.. Тож хай нiхто не скаже, що
осудив тебе один Сiрко! Як скаже товариство, так i буде!” Вiн дбає про козакiв,
пiдтримує ïх i допомагає. Кошовий Сiрко високо цiнує хоробрiсть, пильнiсть i
мужнiсть козацтва. “Кошовий ступив крок наперед, зняв перед товариством шапку:
“Честь i слава на вiки вiчнi вам, лицарi непоборнi!”
Козаки шанували i любили Сiрка, називали його украïнським Ганнiбалом.
Прославляючи, висловлювали побажання: “Хочемо i надалi бачити його
кошовим!”

Схожі твори: