Головна Головна -> Твори -> Алегоричний образ чудо-дерева Мови в казцi Миколи Магери “Хоробрi з найхоробрiших”

Алегоричний образ чудо-дерева Мови в казцi Миколи Магери “Хоробрi з найхоробрiших”Кожен народ особливий. Головне, що рiзнить людей,
Ї це ïх мова. Завдяки пi зберiгається iндивiдуальнiсть, традицiï,
культура, навiть характер нацiï приховує у собi мова.
Саме це, як на мене, i хотiв показати нам Микола Магера у казцi “Хоробрi i
найхоробрiших”. Вiн обрав алегоричний образ
Ї дерево Мову, яке згуртовує народ, дає йому сил, наснаги жити в мирi з iншими. У
казцi дерево велике, могутнє, високе, сильне. Воно має охоронця, якого так i звуть

Ї Охоронець.
У кожнiй казцi є добрi та злi героï. Ця казка
Ї не виключення. У людей з’явишся вороги, але вони не могли силою побороти народ,
вихований мiцнiстю дерева Мови. Попихач
Ї зрадник великого народу
Ї розповiв, що сила людей
Ї у мiцностi чудо-дерева. А щоб воно не було сильним, розсадили по всiй
краïнi паростки Мови, якi б не давали дереву брати силу з землi. Чудо-дерево
й справдi почало слабшати, але вiрнi сини змогли його захистити та повернути
колишню силу. I святе дерево розрослося, стало пишним зеленим гiллям тягнутися до
сонця. Автор обрав прийом алегорiï, бо саме так можна найповнiше розкрити
кожний образ. Iсторiя цього дерева
Ї iсторiя нашого народу, нашоï мови, яка почала було “в’янути”, втрачати
красу, але ми змогли зупинити це. I в украïнськоï мови є охоронцi

Ї це ми, тi, хто спiлкується, радiє, сумує, говорячи нею. Ми збагачуємо мову,
робимо ïï сильною, вагомою, справдi рiдною нам.

Схожі твори: