Головна Головна -> Твори -> ЛИПА IВАН БІОГРАФІЯ

ЛИПА IВАН БІОГРАФІЯДоля i життя
(за твором Iвана Липи “Близнята”)
Кожна мати бажає для своєï дитини долi, кращоï за свою. У колискових
пiснях звертання до своєï крихiтки ненька передає всю любов свого щирого
серця.
Бути щасливими, щоб не знали бiдностi, нужденного життя
Ї ось чого побажала своïм близнятам вбога жiнка. А трохи пiзнiше додала, щоб
дбали не тiльки про себе, а й про всiх знедолених.
Одному з синiв за бажанням матерi судилося дбати про щастя сучасних людей, другому

Ї майбутнiх. Щедрими подарунками надiлила Доля близнят. Тому, хто мав розумiти
людськi пристрастi,
Їтри яблучка: одне спiле, друге золоте, третє
Ї таке, як в раю росло. Його братовi Доля подарувала маленьку земну кулю з горами,
морями i блакитним небом.
Брати пiдростали, подарунки для них були найдорожчим скарбом. Прийшов час кожному
пiти своïм шляхом. Один збудував палату, де люди звiльнялися вiд сумнiвiв,
смiялися та веселилися, навiть тi, хто керував краïною, забували про все на
свiтi. Але невдовзi завойовники спалили чудернацьку палату, порозкидали чарiвнi
яблука. Помер з горя ïх володар.
Другий брат мандрував по свiту, вивчаючи його, шукаючи вiдповiдi на запитання

Ї як свiт побудований, для чого живуть люди, чому так рiзняться мiж собою. Вже
сивим дiдом повернувся вiн до рiдноï землi. А вона переповнена чужинцями!

Зрозумiв мудрий брат, що втiхи батькiв, ïх безжурне життя зробили нещасними
дiтей; i вирiшив повернути волю своєму народовi.
Птахи, тварини, навiть океанський цар пiдтримали добрий намiр мудрого брата, i
спiльними зусиллями вони визволили вiд ворога Батькiвщину.
I вiдступила старiсть перед молодiстю: мудрий брат iз сивого старця перетворився
на прекрасного юнака з золотими кучерями. У цьому
Ї непереможна сила добра, бо подвиги, здiйсненi в iм’я народу, вiчно живуть в його
пам’ятi. Таких синiв не забуває Земля!
Усiм нам слiд пам’ятати, що мiзернi забави i пристрастi не можуть зробити людину
щасливою. Наше призначення
Ї залишити пiсля себе добрий слiд на Землi.

Схожі твори: