Головна Головна -> Твори -> Богдан Лепкий – пристрасний спiвець подiльського краю

Богдан Лепкий – пристрасний спiвець подiльського краюI. Богдан Сильвестрович Лепкий
Ї уроженець с. Крегульцi на Подiллi. (Народився 9 листопада 1872 року. Закiнчив
Бережанську гiмназiю, вишу освiту здобував у Вiденському, Кракiвському та
Львiвському унiверситетах, був професором украïнськоï лiтератури. 1899
року переïздить до Кракова i постiйно живе у Польщi.)
II. Творчий шлях поета.
1. Перша лiтературна спроба. (Писати почав рано, але спершу друкувався рiдко. 1895
року у львiвському журналi “Зоря” надруковано перший вiрш “В свiт за очi”, у якому
змальовано емiграцiю галицького селянства.)
2. Поетичнi збiрки автора. (Перша виходить 1901 року
Ї “Стрiчки”. Усього збiрок близько чотирнадцяти.)
3. Творчий доробок Б. Лепкого. (Письменник був новелiстом, драматургом,
романiстом, публiцистом, iсториком i фiлософом. Вийшли збiрки його оповiдань “З
села” (1898), “Щаслива година” (1901), “У глухiм кутi” (1903). Займався
перекладами.)
4. Тематика творiв. (Iсторiя посiдає важливе мiсце в творчостi автора: трилогiя
“Мазепа”, iсторичнi повiстi та оповiдання “Вадим”, “Каяла”, “Орли” та iн. Провiдне
мiсце посiдає селянська тематика. Поет бачив незавидне становище галицького
селянина.)
III. Знайомство з видатними дiячами украïнськоï лiтератури та культури.
(Зустрiчався з А. Чайковським, Соломiєю Крушельницькою, Миколою Вороним, Iваном
Франком. Був учасником лiтературноï групи “Молода Муза”.) IV. Останнi роки
життя поета. (До смертi не поривав зв’язки з Подiллям, багато знав про суспiльне
життя Галичини. Його дiм став своєрiдним центром украïнськоï
емiграцiï, де зустрiчалися видатнi поети, художники. Поет був лiтньою
людиною, коли Польща була окупована фашистами. Б. Лепкий втратив мiсце в
унiверситетi i зазнав переслiдувань. Помер 1941 року, похований у Краковi.)

Схожі твори: