Головна Головна -> Твори -> Пантелеймон Кулiш i Тарас Шевченко

Пантелеймон Кулiш i Тарас ШевченкоСеред активних борцiв за майбутнє Украïни, за утвердження нашоï мови,
культури в кiнцi першоï половини
Ї другоï половини XIX столiття були Тарас Шевченко та Пантелеймон Кулiш. Доля
цих людей рiзна, а об’єднує ïх одне
Ї любов до Украïни, до ïï спiвучоï мови, бажання бачити
ïï вiльною серед iнших краïн.
Народилися митцi майже в один час: Т. Шевченко у 18)4 роцi, а П. Кулiш у 1819
роцi. Щоправда, Кобзар був крiпаком, а П. Кулiш рiс у вiльнiй козацькiй родинi. П.
Кулiша називають людиною енциклопедичних знань свого часу, вiн навчався i в
повiтовому училищi, i в гiмназiï, i в Киïвському унiверситетi. Хоч i
вчився багато самотужки, пiдробляв учителюванням, однак був людиною вiльною, а
вiдтак мав i бiльше можливостей, нiж Т. Шевченко. Бо, як усiм вiдомо, Кобзар наш
24 роки був крiпаком, i все, чого досяг, навчився, вмiв
Ї це лише завдяки самоосвiтi. I лише велика обдарованiсть Т. Шевченка, помiчена
прогресивними поетами та художниками XIX столiття, у 1838 роцi допомогла стати
вiльним i дiстати освiту у Петербурзькiй академiï мистецтв.
Невiдомо, особисто менi, на жаль, чи зустрiчалися Тарас Шевченко i П. Кулiш у
Петербурзi. Я думаю, що зустрiчались, бо земляки в тодiшнiй столицi спiлкувалися
мiж собою, а ще тi, якi боролися за вiдродження украïнського слова i
нашоï iсторiï. Але менi вiдомо з лiтератури, що Тарас Шевченко i П.
Кулiш, якому у другiй половинi 50-х рокiв XIX столiття Iмператорською академiєю
наук було доручено написати дослiдження з iсторiï, культури та мистецтва
захiднослов’янського краю, були членами Кирило-Мефодiïвського братства. I
хоча ïх погляди на iсторiю дещо вiдрiзнялися, любов до слова, до
украïнського фольклору була спiльною.
Особистi стосунки двох митцiв були дружнiми, вiдомо, що Т. Шевченко був боярином
на весiллi П. Кулiша, однак, як це теж вiдомо з iсторiï нашоï
лiтератури, П. Кулiша лякали антицарськi виступи Кобзаря. Громадянський подвиг П.
Кулiша в тому, що вiн почав писати твори з iсторiï Украïни
украïнською мовою, видавав книги нашою мовою, заснував перший
украïнський правопис на фонетичнiй основi, був першим нашим,
украïнським, професiйним критиком, що високо оцiнив творчiсть i Т. Шевченка,
i Марка Вовчка, i Г. Квiтки-Основ’яненка. П. Кулiш був одним iз перших, хто будив
нацiональну свiдомiсть украïнцiв.
Т. Шевченко, який на собi звiдав тягар крiпацтва та зневагу деяких росiйських
панiв щодо свого минулого, був бiльш непримиренний до суспiльного ладу, закликав
до боротьби з росiйським самодержавством. Кобзар вважав, що лише рiдним словом не
вiдновити волю Украïни
Ї i в цьому мiж ними рiзниця в поглядах. Т. Шевченко був захоплений романом П.
Кулiша “Чорна рада”, декiлька разiв читав його i написав вдячного листа його
авторовi.
Про те, що обидва митцi були небезпечнi для царату, свiдчить i вирок Миколи I П.
Кулiшу в 1847 роцi за участь у Кирило-Мефодiïвському братствi. Як i Шевченку,
цар написав на Кулiшевiй справi: “Запретить писать i сослать на спужбу в Вологду”.

Отже, Т. Шевченко i П. Кулiш
Ї це борцi за окреме iснування Украïни вiд росiйськоï iмперiï,
борцi, якi кожен своïм шляхом i своïми силами служили Украïнi та
ïï народовi.

Схожі твори: