Головна Головна -> Твори -> Чи актуальнi сьогоднi проблеми, якi порушує М. Кулiш у творi “Мина Мазайло”?

Чи актуальнi сьогоднi проблеми, якi порушує М. Кулiш у творi “Мина Мазайло”?П’єса М. Кулiша “Мина Мазайло”… Вона йшла до свого глядача майже пiвстолiття,
бо, поставлена Лесем Курбасом 1929 року на сценi харкiвського театру “Березiль”,
була заборонена, а ïï творцi
Ї репресованi. I лише за часiв незалежноï Украïни ми дiстали змогу
читати п’єсу i дивитись виставу. I знову з великим успiхом iде п’єса на сценах
театрiв, а це значить, що твiр не втратив своєï актуальностi, свого
виховного значення. “Мина Мазайло” примушує нас смiятися з комiчних ситуацiй, у
якi потрапляють героï, i разом iз тим думати, як вiдродити нашу мову у всiх
сферах життя.
Я вважаю, що проблеми нацiональноï самосвiдомостi, почуття власноï
гiдностi, повага до своєï мови i iнших мов
Ї це тi проблеми, якi i сьогоднi є актуальними. На жаль, ще й сьогоднi серед нас
можна часто-густо зустрiти i “мин”, i “тьоть моть”, яким байдужа будь-яка мова, бо
у них
Ї своя. Дарма, що пересипана словами-паразитами та з неправильними наголосами

Ї ïм це байдуже. Аби одяг був супермодним чи машина дорога. Для певноï
частини людей, на жаль, це є основним, а нацiональна самосвiдомiсть, майбутнє
своєï держави та ïï мови
Ї в кращому разi, на другому планi.
Ми живемо в третьому тисячолiттi, розбудовуємо свою краïну пiсля довгих рокiв
утискiв, вiдроджуємо украïнську мову у всiх сферах нашого життя. I хоча не
завжди розмовляємо чистою украïнською мовою, але вчимось, усвiдомлюємо себе
нацiєю. Украïнська мова вперше за час свого iснування проголошена державною.
Дедалi бiльше стає у краïнi навчальних закладiв iз украïнською мовою
викладання, все частiше розмовляють украïнською у великих мiстах.

Нашiй молодiй державi лише 12 рокiв, i я сподiваюсь, що ми постанемо з
нацiональних руïн, бо маємо велику iсторiю i великих пращурiв, якi спонукають
нас думати над тим, хто ми є i для чого живемо на свiтi. Я сподiваюсь, що наше
мiщанське минуле вiдiйде у небуття, що не буде згодом серед нас “мазайлiв”, а
п’єсу М. Кулiша ми з цiкавiстю дивитимемось i смiятимемось з такого минулого, щоб
не повторити його в майбутньому.

Схожі твори: