Головна Головна -> Твори -> Проблеми чистоти i розвитку украïнськоï мови в комедiï М. Кулiша “Мина Мазайло”

Проблеми чистоти i розвитку украïнськоï мови в комедiï М. Кулiша “Мина Мазайло”I. “Мина Мазайло”
Ї одна з кращих п’єс М. Кулiша. (1928 року М. Кулiш написав п’єсу “Мина Мазайло”,
в якiй порушив мовну проблему. М. Кулiш був закоханий у красу, емоцiйнiсть,
виразнiсть украïнськоï мови i намагався боротися за ïï
подальший розвиток.)
II. Комедiя “Мина Мазайло”
Ї “фiлологiчний водевiль” на тему украïнiзацiï i русифiкацiï 1920-х
рокiв.
1. Мовна проблема в комедiï. (Твiр М. Кулiша висвiтлює проблеми
русифiкацiï Украïни, яку у 1920-х роках бiльшовицькi iдеологи
намагалися прикрити так званою “украïнiзацiєю”. П’єса написана на матерiалi,
який був характерний для Харкова 1920-х рокiв, вiдбиває говiрку Харкiвщини тих
часiв. П’єсу називають ще й “фiлологiчним водевiлем”, бо в нiй багато уваги
придiлено слову.)
2. Художнє вiдтворення проблеми украïнiзацiï в комедiï. (Головний
герой Мина Мазайло з комiчною цiлеспрямованiстю намагається змiнити своє прiзвище
на росiйське, бiльш благозвучне. Цим вiн сподiвається пiдвищити своє службове
становище, здобути авторитет серед службовцiв. Мина
Ї перевертень, який хоче зректися не тiльки рiдноï мови, а i свого
нацiонального “я”. Герой бере уроки росiйськоï мови, намагається всю родину
позбавити права розмовляти украïнською мовою, що i призводить до гострого,
конфлiкту в родинi. Частина
Ї за украïнiзацiю (син Мокiй, дядько Тарас), а частина
Ї за русифiкацiю (тьотя Мотя, Рина).)
3. Розв’язка конфлiкту п’єси. (Коли Мина дочекався, що йому змiнили прiзвище з
Мазайла на Мазєнiн, то його звiльнили з роботи за “систематичний опiр
украïнiзацiï”. Отже, кар’єра, якоï прагнув Мазайло стала
недосяжною.)
4. Мокiй
Ї носiй поглядiв М. Кулiша щодо украïнськоï мови. (Мокiй захоплюється
украïнською мовою, ïï красою, милозвучнiстю, словниковим
багатством. Вiн намагається це довести й iншим членам родини. Однак ïх
мiщанський свiтогляд у всiх грiхах обвинувачує мову.)
III. Актуальнiсть п’єси “Мина Мазайло” М. Кулiша. (М. Кулiш художньо правдиво
показав у п’єсi мовнi конфлiкти 20-х рокiв XX столiття, наголосивши на
необхiдностi вiдродження украïнськоï мови, украïнського
менталiтету, боротьби за розвиток нашоï мови, бо в цьому вбачав запоруку
культури i освiченостi украïнцiв, збереження власноï i
нацiональноï гiдностi i самосвiдомостi.)

Схожі твори: