Головна Головна -> Твори -> “Патетична соната” – найвищий злет драматичного генiя Миколи Кулiша

“Патетична соната” – найвищий злет драматичного генiя Миколи Кулiша“Кометами здiймаються ракети, червонi, голубi, зеленi. Танцює свiт. Патетичний
концерт. I тiльки низько над обрiєм висить блiдий, пощерблений серп мiсяця –
розп’ятий мiфiчний Христос.”
Украïна в п’єсi постає розп’ятою i розгубленою, наче на роздорiжжi. Вона
обливається кров’ю i кожному до цього байдуже. Усi бачать тiльки те, що хочуть
бачити: єдину-недiлиму Росiю, “воскреслу Украïну” або зорi революцiï.
Хто ж пануватиме над матiр’ю Украïною? У творi вiдчутне постiйне
протистояння. Героï наче вболiвають за долю держави, а насправдi кожний хоче
добра i щастя для себе, хоче задовольнити своï потреби. “Хай живе радянська,
хай уже буде й соцiальна, аби тiльки украïнська республiка”, – говорить
“учитель запорозькоï кровi” Iван Iванович Ступай-Ступаненко. Такi ступаненки
iдуть за своïми мрiями i слухаються своïх iдеалiв, ïм потрiбне
здiйснення бажань будь-якою цiною. Мене вражає, як глибоко Микола Кулiш вiдчуває
проблему Украïни. Бо виявляється, що вона, наша ненька, нiкому насправдi не
потрiбна. До того ж, автор порушує ще одну проблему i виявляється, що покинутою
лишається не тiльки Украïна, а й людина. “Чоловiк не недоробок, щоб його
втикати отак в землю…” Натовп наштовхується на убитого, якого поспiхом закопали
в землю – таким способом показано нiкчемнiсть людського життя у суворi роки
революцiï. Слiд провести паралель мiж п’єсою М. Кулiша “Патетична соната” i
новелою М. Хвильового “Я (Романтика)”. У п’єсi є такий самий лiкар Тагабат –
бiльшовик Лука, i, що найжахливiше, такий самий “Я” – Iлько Юта, як це не прикро,
людина малодушна, що постає ганьбою для iдей революцiï. Iдеï вирiшують
долi людей i визначають стосунки мiж ними, а це, на думку автора, закони хворого
людського суспiльства.
П’єса “Патетична соната” насправдi прекрасна, бо написана людиною, що бачила
Украïну наскрiзь i вiдчувала кожний ïï подих. М. Кулiш i в життi
був повнiстю вiдданий Украïнi, вiн i жив i помер заради неï.

Схожі твори: