Головна Головна -> Твори -> Основнi проблеми драматичноï поеми I. Кочерги “Ярослав Мудрий”

Основнi проблеми драматичноï поеми I. Кочерги “Ярослав Мудрий”Однiєю з кращих драматичних поем I. Кочерги на iсторичну тему є п'єса "Ярослав
Мудрий", бо сама постать князя Ярослава, якого за його справи народ назвав мудрим,
цiкава i епохальна. Це i сильний воïн, i книголюб, i автор перших руських
законiв, i будiвничий, творiння рук якого
Ї Софiïвський собор
Ї ось уже майже тисячолiття є пам'яткою тих далеких часiв.
У п'єсi "Ярослав Мудрий" I. Кочерга всi подiï будує навколо образу Ярослава i
його боротьби з рiзними перешкодами за утвердження могутностi i культурного
розвитку Киïвськоï Русi. Знаючи добре iсторiю Украïни, 1944 року
драматург пише цю п'єсу, щоб мобiлiзувати, нагадати украïнцям, що вони, як i
ïхнi пращури, можуть перемогти будь-яких ворогiв батькiвщини. Отже,
центральною проблемою "Ярослава Мудрого" I. Кочерги є проблема синiвськоï
любовi до рiдноï землi, готовнiсть перемогти ворогiв краïни:

Вперед, на бiй за землю нашу рiдну,
За Киïв наш, державний i святий!
I. Кочерга у своєму творi порушує проблему миру як найвищоï людськоï
цiнностi, запоруки процвiтання держави i народу, бо доля народу i доля держави є
нероздiльнi. Устами Ярослава автор стверджує:
Бо вищих я не вiдаю скарбiв,
Нiж мирний труд i щастя в мирнiм домi...
I поки жив, стояти я клянусь
За руську правду i єдину Русь!
Проблема розбудови держави є актуальна i для нас, бо ми будуємо незалежну
Украïну, i вiд того, як ми це робитимемо, залежить наше майбутнє. Наш пращур
Ярослав Мудрий нiби до нас звертається:
А ми, кому судилося ще жити,
Життя трудом повиннi заслужити.
I сили всi вiтчизнi присвятить.
Далекогляднiсть i мудрiсть Ярослава
Ї в прагненнi до будiвництва, культури й освiти народу.
Ярослав Мудрий створює першi закони "Руськоï правди", будує храм на честь
Божоï Мудростi, створює першу на Русi бiблiотеку:
Людей учу я страхом i книжками,
Але i сам я у людей учусь.
Бо мудр народ, i житиме вiками
В трудах i битвах вихована Русь.
Усi вчинки i дiï Ярослава Мудрого були продиктованi турботою про рiдну землю,
про народ, який жив i житиме на цiй землi.
У п'єсi "Ярослав Мудрий" Iван Кочерга розкриває i проблеми загальнолюдських
моральних цiнностей наших пращурiв, нiби звертається до нас зберегти ïх для
наступних поколiнь. Це
Ї i любов до батькiвщини, i працелюбнiсть, i духовна велич особистостi,
миролюбство i прагнення пiклуватися про свою державу, берегти мир i розвивати
могутнiсть держави, ïï культуру та освiту.
Порушенi у п'єсi I. Кочерги "Ярослав Мудрий" проблеми є актуальними для нашого
часу, спонукають нас до ïх осмислення, а тому твiр буде цiкавим i для
прийдешнiх поколiнь.

Схожі твори: