Головна Головна -> Твори -> Ярослав Мудрий – вершина майстерностi I. Кочерги

Ярослав Мудрий – вершина майстерностi I. КочергиВ iсторiï нашоï держави є чимало славних людей, якi своïм життям,
своєю працею примножували велич Украïни. До таких постатей належить i князь
Ярослав, якого нашi пращури прозвали Мудрим.
I. Кочерга 1944 року, в час, коли наша краïна боролась з фашизмом, написав
iсторичну драматичну поему “Ярослав Мудрий”. Напередоднi битви за Киïв так
пророче, з глибини столiть звучав заклик Ярослава:
Пiд Києвом великим златоглавим
Хай задзвенить прадiдна наша слава!
Хай загримлять червленiï щити!
То не дамо ж гнiзда свого в обиду,
Вперед, на бiй за землю нашу рiдну,
За Киïв наш, державний i святий!
Мужнiсть наших пращурiв, ïх бойова доблесть були прикладом для воïнiв
Великоï Вiтчизняноï вiйни. I для нас, людей третього тисячолiття, ця
п’єса звучить актуально, а образ Ярослава захоплює патрiотизмом, далекогляднiстю,
любов’ю до народу, до книг, до храмiв. Бажання Ярослава Мудрого високо пiднести
культуру руськоï землi спонукає i нас бути освiченими i культурними
громадянами незалежноï Украïни.
Серед усiєï творчоï спадщини I. Кочерги п’єсу “Ярослав Мудрий” вважають
вершиною майстерностi драматурга, бо цей твiр має унiверсальну спрямованiсть,
непiдвладну часовi. Сам автор так визначив iдею п’єси: “…нелегке i часом болiсне
шукання правди i мудростi життя разом з народом на користь вiтчизнi”. А ця
проблема актуально звучатиме у всi часи. У вуста князя Ярослава автор вклав
близькi йому фiлософськi думки про сенс людського життя як безконечного
виборювання миру i щастя, бо “Береться мудрiсть не iз заповiтiв, А iз шукань i
помилок гiрких”.
На думку драматурга Ярослав тим великий, що зумiв здобути народну пiдтримку,
злити воєдино сили, щоб боронити рiдний край.
Драматург вдало створив i систему образiв п’єси, серед яких є й iсторичнi
постатi, i вигаданi образи, якi допомагають вiдтворити дух тих часiв. А монологи
i дiалоги героïв п’єси змушують замислитися над сьогоденням, хоча п’єса
переносить нас в XI столiття, у часи Киïвськоï Русi. Цi монологи не
втратили актуальностi
Ї вони закликають украïнцiв кiнця XX
Ї початку XXI столiть бути патрiотами, дбати про економiчний i культурний
розвиток нашоï держави.
Отже, в п’єсi “Ярослав Мудрий” I. Кочерга висвiтлює подiï часiв
Киïвськоï Русi, розкриває проблеми патрiотизму, народу i видатноï
iсторичноï постатi, миру i щастя, розбудови держави.

Схожі твори: