Головна Головна -> Твори -> Значення творчостi Iвана Кочерги в украïнськiй драматургiï

Значення творчостi Iвана Кочерги в украïнськiй драматургiïI. Творча спадщина I. Кочерги. (I. Кочерга у своïй творчостi спирався на
досвiд захiдноєвропейськоï класики, виробив власне естетичне кредо i став до
лав борцiв за нацiональне вiдродження.)
II. П’єси I. Кочерги
Ї золотий фонд украïнськоï драматургiï XX столiття.

1. Актуальнiсть творiв драматурга. (Твори 1. Кочерги цiкавi тим, що автор закликає
сучасникiв продовжувати традицiï, в яких виховували ïх батьки i прадiди.
Його твори виховують у читачiв любов до свого народу i батькiвщини, готовнiсть
захищати ïï вiд ворогiв.)
2. Твори I. Кочерги на iсторичну тему. (Спадщина I. Кочерги багата на iсторичнi
твори. Драматург вивчав архiвнi матерiали, добре знав iсторiю, а тому звертався до
тих iсторичних подiй, якi мали проекцiю на сучасне життя, бо порушували тi ж
загальнолюдськi цiнностi, якi не змiнює час.)
3. Драматична поема
Ї улюблений жанр митця. (У своïй творчостi митець поєднав велику любов до
театру i глибокий поетичний талант, тому улюбленим жанром I. Кочерги була
драматична поема
Ї вiршована п’єса, в якiй зливаються драматичне i лiричне розкриття теми. Цей жанр
дав драматурговi змогу розкрити його погляди, звертаючись до поетичноï
умовностi, символiки, та зробити фiлософськi узагальнення.)
III. Драматичнi твори I. Кочерги
Ї класика украïнськоï драматургiï. (П’єси митця i сьогоднi
ставляться на сценах наших театрiв, залюбки читаються нашими сучасниками, є
золотим фондом украïнськоï драматургiï XX столiття.)

Схожі твори: