Головна Головна -> Твори -> Теорія літератури: поняття про іронію і фантастику

Теорія літератури: поняття про іронію і фантастикуІронія (Від грец., – Обман, насмішка) – негативна оцінка предмета чи явища через його висміювання. У іронічному вислові комічний ефект досягається завдяки тому, що справжній сенс висловлювання замаскований: говориться прямо протилежне тому, що потрібно розуміти. У літературному творі іронія може мати і більш широкий і значимий зміст: вона надає художньому зображенню особливої тональності, своєрідно розкриваючи незадоволеність автора навколишнім світом. Іронія стає художнім принципом, з якого виходить письменник у відображенні життя. Мета іронії – не викликати сміх, не розважати, а підкреслювати всю серйозність, навіть трагічність положень і ситуацій. Безпосередньо іронією може бути передано авторське судження про дійсність в цілому. У цьому випадку на іронії будується весь твір.
Фантастика – Неіснуюче в дійсності, створене фантазією, уявою. Всупереч мабуть неправдоподібний, фантазія спирається на враження дійсності, які або незвично комбінуються, або перебільшуються. Особливе місце займає фантастика в сатирі, де вона широко використовується. Перебільшуючи або применшуючи, вигадуючи неочікуваною об’єднання деталей, сатирик виявляє приховані у повсякденному житті пороки і робить їх смішними (“Подорожі Гуллівера” Свіфта, “Історія одного міста” Г.Салтикова-Щедріна, “Острів пінгвінів” А. Франса та ін.)

Схожі твори: