Головна Головна -> Твори -> Михайло Коцюбинський біографія

Михайло Коцюбинський біографіяЇ великий майстер художнього слова
М. Коцюбинський боровся проти хуторянськоï обмеженостi творiв
украïнських письменникiв i хотiв бачити украïнську лiтературу рiвною
серед європейських лiтератур. I як справжнiй майстер, письменник зробив багато для
того, щоб його прагнення здiйснились. I вiн був великим Майстром. Передусiм
майстром жанру. Згадаймо його живi, хвилюючi оповiдання для дiтей (“Маленький
грiшник”, “Яринка”), лiричний етюд “Ранок у лiсi”, складну реалiстичну соцiальну
повiсть “Fata morgana”, романтично пiднесену, емоцiйну, поетичну повiсть “Тiнi
забутих предкiв”, сповнене глибокого драматизму оповiдання “Дорогою цiною”,
чарiвну акварель “На каменi”, образок “Вiн iде”, лiричну сповiдь митця
“Intermezzo”. Це жанрове розмаïття й справдi дає можливiсть письменниковi
повно вiдтворити як свiт навколо людини, так i свiт ïï душi.

Цьому служать передусiм портрети лiтературних героïв. “Мала, суха, чорна, у
чистiй сорочцi, в старенькiй свитi… у неï спущенi додолу очi й затисненi
губи”. Це Маланка. Все ïï непросте життя, в основi якого лежать чесна
праця, постiйнi нестатки, велике терпiння
Ї в деталях портрету. Гафiйка ж “туга, здорова й чиста
Ї вона свiтилась на сонцi, як добра рiлля, як повний колос, а очi мала темнi, як
колодязне дно”. Цей опис спрямований на те, щоб показати глибину душi героïнi
та наповненiсть життям пiсля зустрiчi з Марком Гущею.
Втiленню художнього задуму письменника пiдпорядкована i мова героïв.
Схвильованi, поетичнi звертання Маланки до землi: “Яка ти розкiшна, земле. Весело
засiвати тебе хлiбом, прикрашати зелом…” I болючi, набридливi запитання до
односельцiв, читачiв, до всього свiту: “Ось подивiться, що з мене зробили.
Двадцять лiт сотали жили, двадцять лiт паслись мною”. Емоцiйно виразнi, свiжi,
точнi словосполучення “сотали жили”, “паслись мною” пiдкреслюють головне в цiй
людськiй долi: несправедливi соцiальнi вiдносини забрали в неï щастя,
здоров’я, життя.
Михайло Коцюбинський є неперевершеним майстром пейзажу. Це справжнi лiтературнi
шедеври. Природу вiн подає в iмпресiонiстичному зображеннi, що було новим для
нашоï лiтератури.

Схожі твори: