Головна Головна -> Твори -> Порiвняльна характеристика образiв Марусi й Наталки Полтавки

Порiвняльна характеристика образiв Марусi й Наталки ПолтавкиI. Утвердження народноï моралi та внутрiшньоï краси людини в творах
лiтератури. (Принципи народноï моралi утверджували й Iван Котляревський у
п’єсi “Наталка Полтавка” i Г. Квiтка-Основ’яненко у повiстi “Маруся”.)

II. Розкриття авторами душевноï краси героïнь.
1. Працьовитiсть, доброта, ввiчливiсть Марусi та Наталки. (Наталку з самого
початку п’єси бачимо за роботою, вона намагається догодити матерi, i Возний
говорить про неï: “Золото
Ї не дiвка!” Такою ж працьовитою, лагiдною i привiтною є й Маруся.)

2. Вiрнiсть у коханнi. (Маруся полюбила Василя з першого погляду i назавжди, мрiє
про одруження з ним. Наталка чотири роки нiчого не знає про Петра, але продовжує
кохати, чекає його повернення, мрiє про сiмейне щастя.)
3. Смiливiсть i рiшучiсть Наталки та покiрнiсть Марусi. (Наталка рiшуче захищає
своє кохання, смiливо виступає проти звичаïв, вiдмовляє Возному, хоча вже й
подала йому рушники. Маруся ж покоряється волi батькiв, вона надмiрно
богобоязлива, Своє кохання вважає грiхом.)
III. Неповторнiсть та оригiнальнiсть образiв Наталки Полтавки та Марусi. (I
Наталка, i Маруся
Ї позитивнi, реалiстично змальованi образи жiнок, якi втiлюють у собi
найiдеальнiшi моральнi риси простих селянських дiвчат. Цi образи чарують,
захоплюють читачiв своєю вiчною молодiстю.)

Схожі твори: