Головна Головна -> Твори -> Енеïда I. Котляревського як бурлескно-травестiйна поема

Енеïда I. Котляревського як бурлескно-травестiйна поемаI. “Енеïда”
Ї перший друкований твiр новоï украïнськоï лiтератури.
(“Енеïда”
Ї оригiнальний реалiстичний твiр, у якому змальованi життя й побут украïнцiв
кiнця XVIII
Ї початку XIX столiття.)
II. Жанр поеми.
1. Травестiя, або переодягання. (I. Котляревський переодяг героïв Вергiлiя в
украïнський одяг, дав ïм украïнськi iмена. Вони вживають
нацiональнi страви, спiвають народних пiсень. Своïх героïв
Котляревський перенiс в iсторичнi умови украïнського життя XVIII столiття.)

2. Жартiвливий тон поеми. (Подiï i люд змальованi у творi в жартiвливому,
знижувальному тонi. Про буденнi речi автор говорить пiднесено, урочисто, а про
героïчнi
Ї вульгарно, знижено.)
3. Специфiка зображення персонажiв. (I. Котляревський змалював людей здоровими,
життєрадiсними, що дiють у реальному життi.)
III. Значення “Енеïди” I. Котляревського. (Перший твiр украïнськоï
лiтератури, написаний живою розмовною мовою; показано життя i побут рiзних верств
населення ХУЛI ст.; пробуджує любов до рiдного краю; виховує кращi риси
нацiонального характеру; викликає негативне ставлення до вад людського
характеру.)

Схожі твори: