Головна Головна -> Твори -> Нацiонально-патрiотична спрямованiсть “Енеïди” I. Котляревського

Нацiонально-патрiотична спрямованiсть “Енеïди” I. КотляревськогоI. Iсторична епоха, в яку жив i працював I. Котляревський (кiнець XVIII столiття,
скасування Сiчi, часи неволi, соцiальний i нацiональний гнiт, гальмування
духовного розвитку народу).
II. “Енеïда” I. Котляревського
Ї життєстверджуюча, гумористична розповiдь про украïнське козацтво.

1. Пройняття твору нацiональним духом i колоритом (запозичення у Вергiлiя теми про
пригоди Енея
Ї привiд увести читача у свiт украïнськоï мови, у свiт життя
украïнського народу).
2. Образи украïнських козакiв (можуть бути й вiдчайдушними гультяями (в
гостях у Дiдони) i справжнiми героями (у вiйнi з рутульцями); життєрадiснi,
безжурнi вояки).
3. Показ Котляревським зразкiв усього кращого, що є серед козакiв (бойове
товариство; побратимство; вiрнiсть громадському обов’язку; дружба).

4. Розкриття автором в образах троянцiв духовноï величi народу (моральна
перевага народу над привiлейованими верствами суспiльства).
5. Заклик автора самовiддано любити вiтчизну: “Любов к отчизнi де героïть,
Там сила вража не устоïть…”; зразок самопожертви: Низ i Еврiал вiддають
своє життя, виконуючи вiйськовий обов’язок.
III. “Енеïда” I. Котляревського
Ї талановите свiдчення iснування украïнського народу та украïнськоï
мови (твiр захоплює прекрасною мовою, яскравими образами, подiями, добрим
гумором).

Схожі твори: