Головна Головна -> Твори -> “Еней був парубок моторний”

“Еней був парубок моторний”(за поемою I. П. Котляревського “Енеïда”)
Поема “Енеïда” I. П. Котляревського
Ї унiкальний твiр украïнськоï лiтератури за своïм жанром, темою,
художнiми особливостями. Де ще зустрiнеш такий густонаселений твiр у нашiй
лiтературi? Головним героєм поеми став звичайний собi “парубок моторний” Еней.
Якщо Вергiлiй у своïй поемi “Енеïда” з допомогою цього образу хотiв
пiдкреслити благородне, “божественне” походження римського народу (як вiдомо, Еней

Ї онук Зевса, син богинi Венери), то Котляревський розповiв про нього як про
украïнського козака.
Еней був парубок моторний
I хлопець хоч куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятiший од всiх бурлак.
Кошовий Еней
Ї троянець вiдважний, хоробрий ватажок, умiлий органiзатор i керiвник. Вiн хоч, на
перший погляд, i мало чим вiдрiзняється вiд своïх друзiв-гультiпак, та
все-таки у вирiшальну хвилину саме йому доводиться приймати рiшення. Згадаймо
шторм на морi, коли Еней здогадується “всунути в руку Нептуну” пiвкопи грошей.
Результат бою з рутульцями теж залежав вiд двобою Енея з Турном. До того ж хоч i
здається Еней iграшкою в руках богiв, вiн сам по своïй волi спiлкується з
богами, спускається в пекло, аби дiзнатись, як дiяти далi. Вiн передусiм
покладається на себе та своïх друзiв, а потiм уже на волю богiв.

По-рiзному змальовує Котляревський свого героя. З гумором, з ущипливою усмiшкою,
але завжди з любов’ю. Так, вiн розумний, здатний на дипломатичнi стосунки з
Ацестом, Евандром, вiдчайдушний, смiливий вояка, вiрний троянському побратимству.
Але письменник нiколи не iдеалiзує його. Це насамперед завзятий козак-запорожець,
який “садить гайдука”, любить багато випити й добре погуляти. Портретний образ
Енея зустрiчається в текстi не раз, та не завжди вiн змальований свiтлими фарбами.
З похмiлля у нього “Опухли очi, як в сови, I ввесь обдувся, як барило”.

Звичайно, такого зображення вимагала травестiйно-бурлескна тональнiсть поеми, але
це змалювання героя не викликає читацького осуду. Нам симпатичний цей герой, бо
вiн з роду козацького. Це пройдисвiти, босяки, гультiпаки, але водночас лицарi,
героï, неймовiрно витривалi й надiйнi люди. Як частину цiлого подає нам образ
Енея великий майстер слова. Козак
Ї це завжди частина великого козацького братства, а чи є що святiше за братство
для козака?
Як i на початку поеми, в кiнцi Еней такий самий життєрадiсний ватажок-гульвiса,
здатний до залицянь i горiлки, легковажний, та, коли треба,
Ї розсудливий, строгий i хитрувато-дотепний. Яскравий, живописний i такий земний,
веселоï украïнськоï вдачi цей лiтературний герой.

Схожі твори: