Головна Головна -> Твори -> Моï роздуми над п’єсою I. Котляревського “Наталка Полтавка”

Моï роздуми над п’єсою I. Котляревського “Наталка Полтавка”Серед жiночих iмен Наталок, Оксанок, Марiчок чи не найбiльше, а тому ïх
вважають найпоширенiшими в Украïнi. Мабуть, через те, що дiвчата з цими
iменами були особливими. Поширенню iменi Наталка сприяла i п’єса Iвана Петровича
Котляревського “Наталка Полтавка”.
Я впевнена, що всi, хто читав п’єсу I. П. Котляревського, не залишилися байдужими
до образу Наталки
Ї дiвчини чесноï, рiшучоï, вiрноï, красивоï, працьовитоï.
Став крилатим i вислiв возного: “Золото
Ї не дiвка!” Чим же полонили цей образ i вся п’єса I. П. Котляревського читачiв
уже не одного поколiння украïнцiв? У чому популярнiсть п’єси й сьогоднi?

На мою думку, насамперед п’єса полонить читача чи глядача добротою, щирiстю,
великодушнiстю героïв твору. I тим, що перемагають у п’єсi правда, щирi
почуття, а несправедливiсть пiдступає. Нам завжди хочеться, щоб було так. I
звичайно
Ї велика сила кохання. Свiт споконвiку тримався на любовi, i в будь-який час
будуть важливими й найцiннiшими такi почуття, як доброта, душевнiсть, повага й
кохання. Образи Наталки й Петра, створенi I. П. Котляревським,
Ї це символи вiрностi в коханнi й боротьбi за нього.
Коли я читала вперше п’єсу Котляревського, вона дуже сподобалася менi тим, що в
нiй багато пiсень, танцiв. Письменник вiдтворив нацiональний колорит, вивiв такi
характери персонажiв, якi справляють неповторне враження.
У п’єсi звучить 22 пiснi, деякi з них народнi, деякi написав сам письменник, але
вони теж стали народними, бо полюбилися народовi. Цiкаво те, що майже кожен iз
персонажiв має свiй пiсенний портрет. Пiснi роблять п’єсу не схожою на iншi

Ї i в цьому теж особливiсть твору I. П. Котляревського.
Вражає в п’єсi й мова. Зачинатель новоï украïнськоï лiтератури,
який одним iз перших почав писати живою народною мовою, зумiв зачарувати лiричною
пiсеннiстю, лексичним багатством. П’єса написана 1819 року, але й сьогоднi
зрозумiла кожному, хто ïï читає.
Отже, я думаю, що саме завдяки пiсенностi, мовному й нацiональному колориту,
неповторному й величному образу Наталки Полтавки п’єса I. Котляревського не
залишає байдужим читачiв. Майже двiстi рокiв живе улюблена в народi героïня
Наталка. Причина безсмертя цього образу в тому, що в нiй письменник блискуче
втiлив народний iдеал украïнськоï жiнки, ïï моральну
красу.

Схожі твори: