Головна Головна -> Твори -> Поетичнi мотиви ранньоï лiрики Лiни Костенко

Поетичнi мотиви ранньоï лiрики Лiни КостенкоЛiна Костенко i як нiжний лiрик, i як глибокий фiлософ привернула увагу своïх
сучасникiв ще у п’ятдесятих роках. У книзi “Першовiрш”, що вийшла 1984 року, поети
рiзних поколiнь розповiдали про початок своєï творчостi i представляли на
суд читачiв свiй перший вiрш. Лiна Костенко у цiй книзi говорить про свою поезiю
“Мiй перший вiрш, написаний в окопi”:
Мiй перший вiрш, написаний в окопi,
на тiй сипкiй од вибухiв стiнi,
коли згубило сонце в гороскопi
моє дитинство, вбите на вiйнi.
Важкi повоєннi роки… Ще досить свiжi картини пережитого, ще досить боляче
згадувати вiйну, ще бiль тяжких втрат не став спогадом. I поетеса пише про борги
перед полеглими i сум вдiв, тяжке i безрадiсне життя сирiт. А “Пасторалль XX
сторiччя”
Ї заклик берегти мир.
Юна поетеса багато пише вiршiв, якi нiби самi народжуються з ïï
схвильованоï душi. Лiричнi героï поезiй намагаються розiбратися у
перших переживаннях, навiяних коханням:
Таке прощання було шалене
Ї
на сум багате, на слово скупе.
Лiна Костенко не могла не привернути увагу сучасникiв своïми лiричними i
щирими рядками про перше нiжне почуття:
Моє серце, мабуть, болiтиме,
як не стрiнемось ми в життi.
Я привiтами-самоцвiтами
зупинила б тебе в путi…
Писала Лiна Костенко i про красу украïнськоï природи:
Рiка загубилась пiд кригу,
в снiгах загубила слiд.
I тiльки в блакитну вiдлигу
над нею темнiє лiд.
Та поетеса не зупиняється на описовi, ïй нiби дано прозирнути вглиб, i вона
бачить, що “пiд снiгом таки впадає рiка, якоï не видно, в море, якого, зданi,
ся, нема”.
Раннi твори Лiни Костенко вражають поетичною вiдвертiстю, намаганням збагнути
одвiчнi цiнностi людського буття, i формуванням своïх життєвих та творчих
принципiв:
А я дивлюсь i думаю про вiршi.
Коли ïм сумно
Ї хай вони сумують.
Хай тiльки не смiються штучним смiхом,
бо щирi люди закривають вiкна.
Збiрка вiршiв “Промiння землi” була дипломною роботою Лiни Костенко. Критик
Всеволод Iванов, рецензуючи книгу, сказав, що вiршi Л. Костенко заслуговують на
найвищу оцiнку. “Це дуже талановитий поет з великим майбутнiм…” Непоступливiсть
поетеси, умiння аргументувати свою позицiю, свiй вибiр у Лiни Костенко починалися
саме з перших поезiй. Мотиви ранньоï лiрики згодом переросли у позицiю,
сформували неординарний свiтогляд, зробивши поетесу живою совiстю
епохи.

Схожі твори: