Головна Головна -> Твори -> Героï невидимого свiту

Героï невидимого свiту(за казкою Василя Королiв-Старого “Потерчата”)
Менi уявляється, що немає такоï дитини, яка б не зацiкавилася розповiдями про
фантастичних iстот. Домовик, вiдьми, русалка, чорти, водянi з’являються в нашiй
уявi, виходячи з народних мiфiв, легенд i казок.
Реальнi вони iстоти чи вигаданi? Я нiчого не можу стверджувати, бо нiколи ще не
зустрiчався з ними. А ось прабабуся, згадуючи про давнє минуле, не раз доводила,
що були на селi вiдьми, якi зi звичайних жiнок перетворювалися на кiшок,
навiдувалися до корiв, i вранцi не було молока
Ї все здоювали. Я пам’ятаю розповiдi про клубок, що раптово з’явився посеред
дороги, коли дiвчата йшли з вечорниць. Дивно i трiшки страшнувато про це слухати.
Але як цiкаво!
Чув я також, що за грiхи померлi, ïх душi залишаються серед людей, в нашому
свiтi. Їх називають привидами
Ї побачити ïх майже неможливо!
До невидимого свiту належать i героï казки Василя Королiв-Старого
“Потерчата”.
Такi маленькi, слабенькi, потерчата були сильнiшi своïм духом i розумом за
чоловiка, дяка Оверка. Малюки, поспiшаючи на допомогу, вишукували засоби
збереження життя дяка, що* заблукав. Шкода, що людина жахалася ïх вогникiв,
сприймаючи це за бiсiвськi лихi прояви.
Велику симпатiю я вiдчуваю i до домовика. Як вiн любив своïх господарiв!
Стурбований вiдсутнiстю дяка Оверка, домовик поспiшає на допомогу йому, рятує

Ї виштовхує свого господаря з багна, виводить на суходiл, ставить лицем у напрямi
дороги, витягає з болота шапку
Ї дбає про все, що повинен зробити хазяïн
Ї вiдчинив ворота, помiг щiльно ïх зачинити, причинив дверi.

Домовик спiвчуває дяковi, бо бачить, який вiн був щасливий, що врятувався з бiди.

Але домовик менi сподобався ще й веселiстю. Його смiх зупинив сварку мiж дяком та
дячихою, як б розгорiлась, якби не любов цiєï iстоти до своïх
хазяïв.
Чув я також вiд прабабусi, що треба на столi для домовика залишати ïжу, бо
вiн живе у кожнiй оселi, i про нього треба теж пiклуватися.
Може, так воно i є?
Хоча “Потерчата” i казка, але багато питань я поставив собi щодо Всесвiту, його
утворення. Мама з татом кажуть, що багато iснує лiтератури, якою можна
задовольнити моє зацiкавлення.
Я у захватi вiд цього оповiдання. Завдяки потерчатам i домовику розумiєш, що
носiïв добра бiля людини набагато бiльше, нiж зла.

Схожі твори: