Головна Головна -> Твори -> Життя родини Ангелiв (за п’єсою О. Коломiйця “Дикий Ангел”)

Життя родини Ангелiв (за п’єсою О. Коломiйця “Дикий Ангел”)Родина
Ї це найближчi люди, з якими пiдтримуються зв’язки впродовж усього життя, i саме
любов не дає цим зв’язкам обiрватися. Та якою щирою не була б любов, нiкому не
вдається уникнути проблем. Олексiй Коломiєць у п’єсi “Дикий Ангел” порушив одну з
найважливiших проблем
Ї стосунки батькiв i дiтей.
Родина Ангелiв
Ї робiтнича сiм’я, яка складається з батька, матерi та ïхнiх чотирьох дiтей.
Вже на початку твору iз реплiк героïв, що сiли обiдати, дiзнаємося про
голову сiм’ï. Таня кличе батька до столу, називаючи його “паном президентом”.
Для Платона Ангела грошi, якi заробляються працею,
Ї мiрило достатку. Вiн виступає за сувору економiку, а прагнення до заможного
життя у нього набуває соцiального змiсту, воно невiддiльне вiд загальнонародних
iнтересiв.
Батько ретельно слiдкує за дiтьми, ïхнiми вчинками. Вiн упевнений, що за
дiтей повиннi вiдповiдати батьки, тому i кинув старшому синовi: “З вiку сина мого
не вийдеш нiколи! I Платон за тебе, за твоï дiла вiдповiдає. I совiсть роду
свого не дам плямити!” Тож оберiгаючи честь i совiсть родини, вiн виховує
своïх дiтей працею. Не дивно, що усi в родинi Ангела були невтомними
працiвниками, а батька нiхто i нiколи не бачив без дiла.
Людина виховується в працi
Ї такий непорушний родинний закон Ангела. Серед його дiтей немає ледарiв, вони не
бояться працi, ïх не лякають майбутнi життєвi труднощi. У душi Павлика нема
образи на батька, коли той вигнав його з дому за раннiй шлюб. Молодi влiтку
працювали на Пiвночi в будiвельному загонi, заробили близько двох тисяч
карбованцiв. “Поïхав i не шкодую. Важко було, а потiм оговтався”,

Ї хвалиться Павлик батьковi. I Платон Ангел радiє за молоду родину, бо вiрить, що
вони з честю подолають будь-якi труднощi, що зустрiнуться на ïхньому шляху.
Допомагає вiн розiбратися у своïх почуттях Федору та Клавi, прийняти єдино
правильне рiшення.
Вiрною помiчницею свого чоловiка зображена дружина Ангела Уляна Охтисiвна. На
ïï плечах усi нелегкi господарськi i сiмейнi турботи. Мати все знає про
своïх дiтей, кожного пiдтримує порадою i душевним словом. Вона цiлком
подiляє погляди Платона на виховання, тiльки серцем нiжнiша й теплiша.

Викликають симпатiю i сини, якi, не усвiдомлюючи, самi дiють, як батько. Єдиний,
хто вголос висловлює протест проти батькових методiв виховання,

Ї це Таня. Але й вона поважає, любить батька i розумiє, що правда завжди на його
боцi.
Думаю, що родина Ангелiв
Ї мiцна сiм’я, де панує любов, злагода i взаємо-пiдтримка.

Схожі твори: