Головна Головна -> Твори -> Крах мрiй Олени Ляуфлер

Крах мрiй Олени ЛяуфлерПовiсть Ольги Кобилянськоï “Людина”
Ї це твiр, який вчить цiнувати людину в собi та в iнших. Головна героïня
твору Олена Ляуфлер зростала в середовищi, яке суворо дотримується правил щодо
життя цiсарського чиновництва та виховання молодi i сiм’ï. Оточення подружжя
Ляуфлерiв, ïхнi друзi
Ї це лiкар, майор, податковий урядовець, товаришки панi радниковоï. Чоловiки
за найвищу честь для себе вважали вiрне служiння монархiï, а жiнцi належало
бути гарною хазяйкою, покiрною берегинею домашнього вогнища. Батько багато
працював, дбав про матерiальний добробут, а мати вiдповiдала за виховання дiтей.
Сини повиннi здобувати освiту, професiю, робити кар’єру, а для дiвчат достатньо
елементарноï освiти. Вони повиннi володiти французькою мовою, сяк-так грати
на фортепiано та добре варити ïсти, порядкувати, прати, шити тощо.

Шлюб мiж молодими людьми укладався як дiлова угода, а кохання сприймалося як
непотрiбна химера. I тому, коли Олена покохала Стефана Лiєвича, який пiдтримував
ïï потяг до науковоï та художньоï лiтератури, розмови про
соцiалiзм, дарвiнiзм, жiноче питання, батьки дiвчини були настроєнi вороже до
ïï обранця. Та Олена мало зважала на злi слова панi радниковоï:
вона купалася в щастi, мрiяла про родинне життя з коханим чоловiком. Але
несподiвана смерть Стефана руйнує дiвочi мрiï, вiдбирає в неï стрижень у
боротьбi з мiщанським оточенням. Тепер усе ïï життя зосереджене на тому,
щоб врятувати сiм’ю вiд повного зубожiння, адже сподiвання батькiв щодо
успiшноï кар’єри єдиного сина не справдились, а пан радник запив. Уся родина
i добрi знайомi штовхають Олену до матерiально вигiдного одруження. Навiть знайома
вчителька музики Маргарета, до якоï звернулася Олена за порадою, малює перед
дiвчиною непривабливу, сумну перспективу життя самотнiх жiнок. “Всi вдовицi i
старi панi,
Ї пояснює Маргарета Оленi,
Ї вони нiчо. Останнi належать ще до тих безталанних, що ще до того i смiшнi.
Самотнi блукають у життi, без приюту, без становища, сказала би-м, без смислу, ат!

Ї живуть, щоб не вмерти. Наприклад, я: смертi не бажаю, як в молодих пристрасних
днях. Знаю, що кiнець сам прийде, а буде се сумний, глухий кiнець… Чи хочеш i ти
вести таке життя?”
Олена довго бореться, захищаючи свою незалежнiсть, але, зрештою, прощається зi
своïми мрiями i дає згоду взяти шлюб iз нелюбом. Знайомий лiкар каже дiвчинi:
“Бiда ломить i залiзо, а ви лиш людина”. Людина в устах мiщанина

Ї це слабке створiння, яке повинне жити, пристосовуючись до обставин. Але для
Олени слово “людина” звучить гордо. Будь-що вона хоче вiдчувати себе незалежною,
бути хазяйкою своєï долi. Але життя виявилося сильнiшим за горду, розумну
дiвчину. Воно вiдбирає крила, розбиває всi ïï мрiï, принижує i
ламає ïï долю.

Схожі твори: