Головна Головна -> Твори -> Чи виправдовуєте ви замiжжя Олени Ляуфлер? (за повiстю О. Кобилянськоï “Людина”)

Чи виправдовуєте ви замiжжя Олени Ляуфлер? (за повiстю О. Кобилянськоï “Людина”)Ольга Кобилянська у повiстi “Людина” показує важку i, як на той час,
безперспективну боротьбу за своє право бути людиною. Сама письменниця деякий час
захоплювалася так званим жiночим рухом. Вона мрiяла про звiльнення жiнки вiд
кайданiв соцiального i побутового рабства, закликала жiноцтво боротися за свою
людську гiднiсть, здобувати освiту, бути здатними “стати на власних ногах у життi,
щоб могти стати гординею наших батькiв, братiв, мужiв i стати пiдпорою нашому
народовi, пiдвалиною нашоï нацiï, i щоб вона могла славитись своïм
жiноцтвом, як своïм найкращим цвiтом”. I хоча письменниця розчарувалася
обмеженим характером цього руху, та iдея емансипацiï продовжувала
ïï хвилювати.
Олена Ляуфлер, головна героïня повiстi “Людина”, намагається вирватися iз
мiщанського оточення. Незважаючи на обурення матерi, вона читає науковi й художнi
книжки, проповiдує новiтнi теорiï, прагне рiвноправностi у всьому мiж
чоловiком i жiнкою. Вона не розглядає одруження як можливiсть утвердити себе в
життi, намагається самотужки вибратися iз злиднiв, якi раптово обсiли сiм’ю. Для
Олени найбiльшим щастям у життi було кохання до Стефана Лiєвича, який вчився за
кордоном, пiдтримував i подiляв погляди Олени. Але несподiвана смерть коханого
розбиває мрiï дiвчини, руйнує ïï свiт. Перед Оленою постав вибiр:
або самiй боротися з життєвими обставинами, або одружитися iз нелюбом, який має
стати для неï опорою в життi. Героïня обирає друге, адже вона бачить,
як важко самотнiй жiнцi утвердитися, зберегти повагу до себе. Вона розумiє, що
якщо залишиться сама, то втратить подруг, якi матимуть чоловiкiв, дiтей, буде
зневажена i незахишена вiд поговору, злих або жалiсних поглядiв.

Менi здається, що Олена вчинила правильно, вирiшивши взяти шлюб без любовi, а за
розрахунком. Тим бiльше, що ïï майбутнiй чоловiк
Ї лiсничий Фельс
Ї зовнi приємний, фiзично здоровий, добрий, має стабiльну роботу. Вiдчувається,
що вiн турбуватиметься про свою сiм’ю, любитиме дружину i дiтей. I йому, а не
Оленi, треба було б добре подумати, перш нiж одружуватися iз панянкою, де батько

Ї п’яниця, брат
Ї ледар, мати
Ї зарозумiла й обмежена жiнка, сестра недоброзичлива, а сама наречена, тiльки
почувши в коридорi його кроки, у своïй кiмнатi “ридала нервово-судорожним
плачем”. Важко буде цьому молодому подружжю все життя прожити разом, тому що на
любов Фельса Олена може вiдповiсти тiльки зневагою, адже вiн “дуже ограничений”. I
добре, якщо вона швидко змiниться, вiдчує потребу турбуватися про чоловiка,
розвивати його духовнiсть, навчить думати, читати розумнi книжки, говорити
правильнi речi. А поки що ïй самiй дещо бракує розуму i терпiння хоча б
зачекати деякий час пiсля смертi коханого: а якщо Стефан Лiєвич був не останнiм
чоловiком в свiтi, якого можна було б покохати?
Трагедiя Олени Ляуфлер не в тому, що вона втратила кохання. Менi здається, що
причина в нiй самiй, у ïï небажаннi зрозумiти iнших людей, з повагою
ставитися до ïхнього свiтогляду, бути терплячою i терпимою.

Схожі твори: