Головна Головна -> Твори -> Хто винен у трагедiï Федорчукiв?

Хто винен у трагедiï Федорчукiв?(за повiстю Ольги Кобилянськоï “Земля”)
Повiсть Ольги Кобилянськоï “Земля” (1902) справляє сильне враження на
сучасного читача. Незважаючи на те, що для нас проблеми украïнського села
кiнця XIX ст. втрачають свою актуальнiсть, психологiзм повiстi та зображенi
подiï змушують замислитися над вiчними питаннями життя та смертi, злочину й
покарання, любовi та ненавистi.
Марiйка та Iвонiка Федорчуки все своє життя присвятили землi. Доклавши всiх
можливих зусиль, вони стали заможними господарями та виховали двох синiв

Ї Михайла й Саву. Склалося так, що єдиною надiєю старих був працьовитий Михайло,
адже Сава не любив нiкого й нiчого, крiм злодiйки Рахiри, яка мала значний вплив
на хлопця. Сава заздрив Михайловi, до якого люди ставилися приязно.

Все це було передумовами тiєï трагедiï, яка сталася в родинi Федорчукiв.
Батьки поставили Савi умову: або Рахiра, або земля. Рахiра ж погоджувалася на
одруження, тiльки якщо Сава матиме землю. Хлопець розумiв усю цiннiсть та силу
власного господарства, землi, яка мала належати Михайловi, а не йому з Рахiрою.
Зненавидiвши брата, Сава вбиває його.
Провiдним мотивом повiстi можна вважати слова Iвонiка Федорчука, сказанi ним на
похоронi: “Не для тебе, синку, була вона, а ти для неï! Ти ходив по нiй,
плекав ïï, а як вирiс та став годний, вона отворила пащу й забрала
тебе…”
Дiйсно, прочитавши повiсть, бачимо, що влада землi над селянином безмежна. Це
складалося столiттями: тiльки праця на землi годувала людину, тiльки завдяки цьому
людина збагачувалася. Якщо поглибити проблематику повiстi, вiдiйти вiд теми села,
можна побачити трагедiю влади над людиною не тiльки землi, але й усього
матерiального взагалi.
Ще одна причина трагедiï Федорчукiв
Ї це слабодухiсть Сави. Неврiвноважений хлопець часто пiддавався будь-якому
негативному впливу, бачив перед собою тiльки одну мету: одружитися з Рахiрою
будь-якою цiною.
Сава не був покараний офiцiйно (адже фактичних доказiв його злочину не було
знайдено), але найстрашнiшою карою для нього стала вiдсутнiсть будь-якоï
життєвоï мети, байдужiсть до всього, в тому числi й до землi, глибока
ненависть з боку батькiв та голос власного сумлiння.
Ще одна героïня твору, Анна, яка кохала Михайла, через кiлька рокiв пiсля
його смертi вийшла замiж та народила сина. Не забуваючи трагедiï родини
Федорчукiв, Анна вирiшила вiддати сина до науки, а не до землi.
Повiсть Ольги Кобилянськоï “Земля”
Ї це глибока, страшна, переконлива розповiдь про трагедiю, яка може трапитися,
коли матерiальне переважає над духовним, коли збагачення стає для людини
важливiшим за життя близьких.

Схожі твори: