Головна Головна -> Твори -> Новiтня iнтерпретацiя християнського мотиву братовбивства

Новiтня iнтерпретацiя християнського мотиву братовбивствау повiстi О. Кобилянськоï “Земля”
Повiсть Ольги Кобилянськоï “Земля” (1902)
Ї це глибоко психологiчний за своïм характером твiр. Письменниця ставить
перед нами багато проблем, найгострiшою з яких є влада землi над людиною. Вiд
кiлькостi землi завжди залежала кiлькiсть урожаю, а врештi
Ї й добробут господаря.
Ольга Кобилянська пiдiйшла до розв’язання цiєï проблеми, використавши
християнський мотив братовбивства. У бiблiйнiй Книзi Буття розповiдається, як
Каïн, пiддавшись заздрощам, убив свого рiдного брата Авеля. Героï Ольги
Кобилянськоï своєю вдачею та поведiнкою нагадують нам бiблiйних Каïна та
Авеля.
Михайло Федорчук, син заможного господаря
Ї парубок працьовитий, красивий i сильний, чесний та порядний. Його молодший брат
Сава
Ї людина слабкоï волi, байдужа до господарства. Якщо до Михайла люди
ставилися приязно, то Сава спiлкувався лише з Рахiрою. Все село знало ïï
як пусту дiвчину, що не цуралася навiть крадiжки. Втiм, Сава, заслiплений любов’ю,
не хотiв нiкого слухати та пiд впливом Рахiри ставав iз кожним днем гiршим. Єдине,
що Сава робив iз задоволенням
Ї виходив у поле та стрiляв зайцiв i горобцiв.
Отже, Михайло був єдиною надiєю батькiв, лишалося тiльки дочекатися, коли вiн
вiдбуде службу в армiï. Але одного ранку, коли Михайло перебував у вiдпустцi,
його знайшли вбитим у лiсi.
Не важко здогадатися, що вбивця — Сава, втiм, прямих доказiв цього немає.
Можливо, такi докази можна було б знайти, але батько Сави, який першим здогадався,
хто є вбивцею, знищує та замовчує всi докази. Пiдкорившись батькiвському
iнстинкту, Iвонiка та Марiйка Федорчуки намагаються врятувати свого тепер уже
єдиного сина.
Якi ж мотиви спонукали Саву вбити свого рiдного брата? Як i в бiблiйнiй Книзi
Буття, головний мотив
Ї це заздрiсть. Сава хотiв за будь-яких умов одружитися з Рахiрою. Батьки
погрожували йому, що в такому випадку вiн не дiстане землi. Виходило, що вся земля
заможноï родини Федорчукiв належатиме Михайловi? Сава, хоча спочатку й був
байдужим до землi та працi, вiдчув смак до господарства, поки Михайло перебував в
армiï. Вiн не хотiв анi покинути злодiйку Рахiру, анi лишитися без землi. До
того ж, i Рахiра ставила своï умови: вийде за Саву, тiльки якщо той буде мати
землю.
Сава бачив лише один вихiд
Ї убити Михайла, свого рiдного брата.
Можна провести ще одну паралель мiж бiблiйним переказом та повiстю “Земля”. Як
Каïн, убивши Авеля, бродив неприкаяним, маючи на собi знак, який не дозволяв
покарати його, так i Сава лишився непокараним. Але набагато суворiшим за судову
кару є голос власного сумлiння. Пiсля споєння злочину життя Сави так i не
налагодилося. Вiн став байдужим до землi, Марiйка та Iвонiка зненавидiли його,
Рахiра випила з нього всi душевнi сили.
Якщо уважно та вдумливо прочитати твiр, то можна побачити, що “Земля”

Ї та ж оповiдь про Каïна та Авеля, тiльки в контекстi обставин життя
украïнського села кiнця XIX столiття.

Схожі твори: