Головна Головна -> Твори -> Образ украïнськоï Мадонни в поезiï Л. Кисельова “Катерина”

Образ украïнськоï Мадонни в поезiï Л. Кисельова “Катерина”Поезiя Леонiда Кисельова “Катерина” вражає двома яскравими i значимими планами:
iсторiєю Украïни та постаттю нацiональноï Мадонни
Ї Шевченковоï Катерини. Цi два плани, двi теми, настiльки органiчно злитi, що
становлять єдине цiле, наповнене глибоким символом поетове вiдкриття:

Доки буде жити Украïна
В теплiм хлiбi, в барвних снах дiтей,
Ї
Йтиме бiлим полем Катерина
З немовлям, притнутим до грудей.
Цей образ Мадонни
Ї Катерини пiднявся над роками украïнськоï iсторiï, в якiй “Вилами
розхитували трони, // Руйнували все старе до тла” i яка пеститься “В теплiм хлiбi,
в барвних снах дiтей”. Вся горда iсторiя Украïни закарбувалася на серцi
нацiональноï Мадонни, “освятивши невимовним болем // Все прийдешнє, кожну
нашу мить”. З цим болем i величчю йде Катерина, “тим шляхом, що нашi кревнi йшли”.
Ми знаємо, шо цей шлях має i чорнi години занепаду, i свiтлi злети, i политi
кров’ю роки. Та Катерина, за поетом, йде “бiлим полем”, i, “мов велике коло, //
бiле небо навздогiн летить”. Думається, що епiтет “бiле” (поле, небо) пiдкреслює
винятковiсть мiсiï Мадонни:
Тiльки би вона донесла сина
До свого народу, до людей.
Їï син
Ї це нащадок украïнського роду, його майбутнє. У ньому
Ї майбутня iсторiя прекрасноï волелюбноï краïни, тому

Про дiвочу цноту, про калину
Не спiвай, поете, не квили…
I от перед нами постає вже не знеславлена “Шевченкова Мадонна”, а “бiла Катерина”
в ореолi своєï святостi, бо через украïнських Мадонн продовжується життя
нацiï. Ось чому для Л. Кисельова так важливо застерегти суспiльство:

Тiльки би Шевченкова Мадонна
В снiжне небуття не полягла!

Схожі твори: