Головна Головна -> Твори -> Повiсть Г. Квiтки-Основ’яненка “Конотопська вiдьма” – сатира на козацько-старшинський устрiй

Повiсть Г. Квiтки-Основ’яненка “Конотопська вiдьма” – сатира на козацько-старшинський устрiйПовiсть Г. Квiтки-Основ’яненка “Конотопська вiдьма” є дотепною сатирою на
козацько-старшинський устрiй у перiод його занепаду, на окремi явища тодiшнього
життя, на побут козацькоï старшини XVIII столiття.
Майстерно зобразив автор кумеднi пригоди сотника Забрьохи та писаря Пiстряка у
мiстi Конотопi. Сотниковi у спадок вiд батька дiсталася посада, хоча вiн не знав
навiть грамоти. Головне для нього: добре поïсти, поспати, щоб нiхто його не
турбував. Єдине, чого вiн бажає,
Ї це одружитися з мiсцевою красунею Оленою. До простих людей вiн ставиться
зверхньо, з презирством, до виконання своïх справ
Ї легковажно, та й взагалi вiн
Ї невiглас. Сам через це i потрапляє в пастки, якi розставляє писар Пiстряк.

Конотопський писар вражає своєю “вченiстю”, адже вiн вчився аж дванадцять рокiв.
I тепер може “Павла чтенiє, коли небагацько закладок, утне на усю церкву голосно”.
Задумавши посiсти мiсце сотника, вiн починає давати довiрливому Забрьосi
пiдступнi поради. Писар пропонує не виступати з козаками в похiд, а почати
розшукувати й топити вiдьом, якi нiбито украли дощ. Будучи забобонним, Забрьоха
потрапляє в пастку. Вiн влаштовує страшну купелю нi в чому не винним жiнкам, за що
його скидають iз сотникування. Пiстряковi теж не поталанило, бо новий сотник
призначив писарем iншого.
Цей, на перший погляд, казковий сюжет Aрунтується на реальних подiях. Г.
Квiтка-Основ’яненко писав, посилаючи твiр до друку: “Топлення уявних вiдьом пiд
час посухи не тiльки бувало, з усiма сумними наслiдками, але, на подив i навiть на
жах, вiдновлено помiщицею сусiдньоï губернiï”.
Умiло пiдiбранi прiзвища для сотника й писаря набувають виразного нацiонального
колориту, вiдбивають справжню суть персонажiв, посилюють ïх характеристику.
Г. Квiтка-Основ’яненко своïм твором дотепно й переконливо розвiнчує козацьку
старшину, одночасно засвiдчуючи свою майстернiсть як сатирика й гумориста.

Схожі твори: