Головна Головна -> Твори -> Григорiй Квiтка-Основ’яненко – перший прозаïк новоï украïнськоï лiтератури

Григорiй Квiтка-Основ’яненко – перший прозаïк новоï украïнськоï лiтературиУ лiтературному життi Харкiвщини, а вiдтак i всiєï Украïни, особливе
мiсце посiдає творчiсть Григорiя Квiтки-Основ’яненка. Органiзатор видання перших
журналiв i альманахiв в Украïнi, видавець першоï збiрки украïнських
прислiв’ïв та приказок, Г. Квiтка-Основ’яненко
Ї зачинатель i перший класик прози новоï украïнськоï лiтератури.

Iсторична заслуга Григорiя Федоровича Квiтки-Основ’яненка в тому, що вiн у
своïх творах прагнув правдиво вiдображувати життя та побут селян, яскраво й
точно описав народнi звичаï i обряди. Письменник поставив у центрi своïх
повiстей образи трудiвникiв-селян.
Уперше в украïнськiй прозi, хоч i трохи сентиментально, а iнодi й з гумором,
письменник вивiв простих людей з народу, показавши ïх найкращi риси: розум,
чеснiсть, почуття власноï гiдностi.
Особливу увагу письменника привертала доля жiнки-селянки, яка, крiм соцiального й
нацiонального, зазнавала ще й родинного гноблення. Зображуючи селянських дiвчат,
Г. Квiтка-Основ’яненко до найбiльш типових ïх рис вiдносить скромнiсть,
працьовитiсть, простоту, нiжнiсть, щирiсть.
Протиставлення багатих i бiдних, селян i помiщикiв зображується переважно в
моральному планi. Письменник закликав дворянство служити своєму народовi, гуманно
поводитися з ним.
У повiстi Г. Квiтки-Основ’яненка “Маруся” зображено простих, благородних,
душевних людей iз народу, працьовитих, покiрних i богобоязливих. Повiсть “Маруся”
є i пiдтвердженням того, як письменник досконало знав народнi звичаï i
обряди: детально описано в повiстi сватання, весiлля, похорон, пересипана
прислiв’ями та приказками жива народна мова.
Але якщо повiсть “Маруся”
Ї це зворушлива iсторiя нещасливого кохання з трагiчним фiналом, то повiсть
“Козир-дiвка” розповiдає про людину, яка бореться за своє кохання i щастя. Це
Ївга
Ї взiрець для всiх, хто вiддає свою долю слiпому випадку.
Є в творчому доробку першого украïнського прозаïка й сатиричнi повiстi
та оповiдання, наприклад, “Конотопська вiдьма”, “Солдацький патрет”, “Пiдбрехач”,
у яких змальовано реалiстичнi картини селянського життя.
Сила творiв Г. Квiтки-Основ’яненка
Ї в критицi (iнодi й гострiй), у показi вад та недолiкiв iснуючого суспiльства,
однак заклик до виправлення моральних неподобств самими дворянами робить його
твори сентиментальними, iнодi зближує ïх iз бурлескною лiтературою. Для прози
письменника були характернi просвiтницько-гуманiстичнi iдеï.

Для нас твори Григорiя Квiтки-Основ’яненка
Ї це спадщина наших предкiв, це правдивi картини народного життя, i за це ми
вдячнi письменниковi.

Схожі твори: