Головна Головна -> Твори -> Селянство в пореформенi часи (за п’єсою I. Карпенка-Карого “Сто тисяч”)

Селянство в пореформенi часи (за п’єсою I. Карпенка-Карого “Сто тисяч”)Iван Карпенко-Карий
Ї письменник-драматург, який все своє життя i творчiсть присвятив становленню i
зростанню украïнського театру. П’єси його порушували болючi проблеми II
половини XIX столiття, розкривали характернi риси тогочасного життя.

П’єса “Сто тисяч”
Ї твiр про життя селянства в першi пореформенi роки. Ще з дитинства, живучи серед
селян-крiпакiв, I. Карпенко-Карий вивчав ïх побут, добре знав традицiï,
а коли став драматургом, то однiєю з провiдних тем його творчостi стала тема життя
i побуту украïнського народу. Спiлкуючись iз земляками, драматург помiтив
одну рису, дуже характерну для селян, а саме: що бiльше селянин прагнув до
матерiального збагачення, то бiльше вiн удавав iз себе чесного i богобоязного, а
iнодi йшов навiть на злочин.
I. Карпенко-Карий у п’єсi “Сто тисяч” дав повну характеристику украïнському
селянству, показав процес розшарування, подiл селян на земельних та безземельних.
У п’єсi ми зустрiчаємося з багатим селянином Герасимом Калиткою, найманим
селянином Климом, у якого немає землi, з бiдним селянином Савкою, згадуються у
творi Пузир i Жолудь, якi вже є земельними магнатами.
Iван Карпенко-Карий показав у п’єсi, як внаслiдок збiднення панiв-помiщикiв серед
селян з’явилися новi багатiï, якi були працьовитими, але малоосвiченими
людьми, i над усе бажали стати багатшими за колишнiх панiв. Таким є Калитка, весь
сенс життя якого
Ї придбання землi. Вiн скуповує землю i у селян, що розорилися, i у помiщикiв, якi
не змогли пристосуватися до нових умов, не витримали конкуренцiï i змушенi
продавати своï маєтки.
“Сто тисяч” належить до кращих сатиричних комедiй в украïнськiй
драматургiï. Спрямувавши твiр проти сiльських глитаïв, пройнятих
ненаситною жадобою до збагачення, автор розповiв i про те, як роздiлилося
селянство пiсля скасування крiпосного права, i показав, як тривав цей
процес.

Схожі твори: